Ksor Phước, Giàng Seo Phử, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quy chế 136/QCPH-HDDT-UBDT năm 2008 về việc phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) do Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc ban hành

Quy chế 136/QCPH-HDDT-UBDT năm 2008 về việc phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) do Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 136/QCPH-HDDT-UBDTNgày ban hành: 13 tháng 03 năm 2008 Loại văn bản: Quy chế Người ký: Ksor Phước, Giàng Seo Phử HỘI ĐỒNG DÂN TỘC - ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ksor Phước, Giàng Seo Phử, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 16:56:27
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Ksor Phước, Giàng Seo Phử

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB