Lê Diễn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 30/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành

Số hiệu: 30/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 05 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Diễn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 30/2010/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày
Quyết định 31/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định hướng dẫn cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành

Quyết định 31/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định hướng dẫn cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành

Số hiệu: 31/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 05 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Diễn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 31/2010/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày
Quyết định 29/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành

Quyết định 29/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành

Số hiệu: 29/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Diễn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 29/2010/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày
Quyết định 10/2010/QĐ-UBND phê duyệt thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND phê duyệt thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành

Số hiệu: 10/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 19 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Diễn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10/2010/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày
Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành

Số hiệu: 11/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 19 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Diễn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/2010/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày
Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Kế hoạch triển khai đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010 - 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Kế hoạch triển khai đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010 - 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 282/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Diễn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 282/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày 26
Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 05/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Diễn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 05/2010/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 04/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 08 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Diễn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/2010/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày

Lê Diễn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 21:15:05
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Diễn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB