Lê Đình Nhơn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 01/QĐ-UB năm 1984 về việc thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch thủy lợi thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 01/QĐ-UB năm 1984 về việc thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch thủy lợi thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 01/QĐ-UBNgày ban hành: 02 tháng 01 năm 1984 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh,
Quyết định 441/QĐ-UB năm 1983 về việc giao đất, giao rừng cho các đơn vị quốc doanh, tập thể, hộ nhân dân trồng cây, gây rừng và chăm sóc bảo vệ rừng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 441/QĐ-UB năm 1983 về việc giao đất, giao rừng cho các đơn vị quốc doanh, tập thể, hộ nhân dân trồng cây, gây rừng và chăm sóc bảo vệ rừng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 441/QĐ-UBNgày ban hành: 29 tháng 12 năm 1983 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 441/QĐ-UB Tp. Hồ Chí
Chỉ thị 65/CT-UB năm 1983 về việc khai trình nhà đất cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 65/CT-UB năm 1983 về việc khai trình nhà đất cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 65/CT-UBNgày ban hành: 27 tháng 12 năm 1983 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 65/CT-UB TP. Hồ Chí Minh,
Quyết định 404/QĐ-UB năm 1983 quy định tạm thời việc thu tiền thay ngày công lao động xã hội chủ nghĩa để xây dựng các công trình kinh tế - văn hoá và phúc lợi công cộng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 404/QĐ-UB năm 1983 quy định tạm thời việc thu tiền thay ngày công lao động xã hội chủ nghĩa để xây dựng các công trình kinh tế - văn hoá và phúc lợi công cộng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 404/QĐ-UBNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 1983 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 404/QĐ-UB TP. Hồ Chí
Chỉ thị 53/CT-UB năm 1983 về phấn đầu mở thêm trường lớp khắc phục tình trạng học ca 3, ca 4 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 53/CT-UB năm 1983 về phấn đầu mở thêm trường lớp khắc phục tình trạng học ca 3, ca 4 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 53/CT-UBNgày ban hành: 05 tháng 11 năm 1983 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 53/CT-UB TP. Hồ Chí Minh,
Công văn số 2445/UB về việc quản lý ngoại tệ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn số 2445/UB về việc quản lý ngoại tệ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2445/UBNgày ban hành: 04 tháng 11 năm 1983 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2445/UB Về việc quản lý
Quyết định 375/QĐ-UB tăng cường quản lý việc mua và giết mổ heo, trâu, bò do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 375/QĐ-UB tăng cường quản lý việc mua và giết mổ heo, trâu, bò do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 375/QĐ-UBNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 1983 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 375/QĐ-UB TP. Hồ Chí
Chỉ thị 46/CT-UB năm 1983 về tăng cường quản lý công tác xuất bản, in và phát hành sách thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 46/CT-UB năm 1983 về tăng cường quản lý công tác xuất bản, in và phát hành sách thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 46/CT-UBNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 1983 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 46/CT-UB TP. Hồ Chí Minh,
Chỉ thị 43/CT-UB năm 1983 về tổ chức huy động và sử dụng tốt ngày công lao động xã hội chủ nghĩa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 43/CT-UB năm 1983 về tổ chức huy động và sử dụng tốt ngày công lao động xã hội chủ nghĩa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 43/CT-UBNgày ban hành: 11 tháng 10 năm 1983 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 43/CT-UB TP. Hồ Chí Minh,
Quyết định 117/QĐ-UB năm 1983 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 về công nghiệp và khoa học kỹ thuật phục vụ nông nghiệp ngoại thành và ven nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 117/QĐ-UB năm 1983 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 về công nghiệp và khoa học kỹ thuật phục vụ nông nghiệp ngoại thành và ven nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 117/QĐ-UBNgày ban hành: 21 tháng 07 năm 1983 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 117/QĐ-UB TP. Hồ Chí
Công văn số 1453/UB về việc phụ cấp 30% trên lương chính thức mới cho cán bộ công nhân viên chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn số 1453/UB về việc phụ cấp 30% trên lương chính thức mới cho cán bộ công nhân viên chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1453/UBNgày ban hành: 13 tháng 07 năm 1983 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1453/UB V/v phụ cấp 30%
Thông cáo 01/TC-UB về việc cho phép nhận tiền, nhận hàng thường xuyên và không thường xuyên từ nước ngoài gởi về do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông cáo 01/TC-UB về việc cho phép nhận tiền, nhận hàng thường xuyên và không thường xuyên từ nước ngoài gởi về do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 01/TC-UBNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 1983 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/TC-UB TP. Hồ Chí
Thông báo 160/TB-UB về việc cấp bách cần làm để đẩy mạnh công tác phân vùng quy hoạch trên phạm vi thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo 160/TB-UB về việc cấp bách cần làm để đẩy mạnh công tác phân vùng quy hoạch trên phạm vi thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 160/TB-UBNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 1983 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 160/TB-UB TP. Hồ Chí
Quyết định 183/QĐ-UB năm 1983 về huy động lao động nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa năm 1983 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 183/QĐ-UB năm 1983 về huy động lao động nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa năm 1983 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 183/QĐ-UBNgày ban hành: 23 tháng 06 năm 1983 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 183/QĐ-UB TP. Hồ Chí
Chỉ thị 29/CT-UB năm 1983 về đẩy mạnh thực hiện công tác điều chỉnh ruộng đất, cải tạo và xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 29/CT-UB năm 1983 về đẩy mạnh thực hiện công tác điều chỉnh ruộng đất, cải tạo và xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 29/CT-UBNgày ban hành: 18 tháng 06 năm 1983 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 29/CT-UB TP. Hồ Chí Minh,

Lê Đình Nhơn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 20/04/2021 23:55:01
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Đình Nhơn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB