Lê Đức Anh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 798/QĐ-CTN năm 1997 về việc Việt Nam tham gia 3 công ước của Liên hợp quốc về kiểm soát ma túy do Chủ tịch nước ban hành

Quyết định 798/QĐ-CTN năm 1997 về việc Việt Nam tham gia 3 công ước của Liên hợp quốc về kiểm soát ma túy do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 798/QĐ-CTNNgày ban hành: 01 tháng 09 năm 1997 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Anh CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 798/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 1997 QUYẾT
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 1997

Số hiệu: 57-L/CTNNgày ban hành: 10 tháng 05 năm 1997 Loại văn bản: Luật Người ký: Lê Đức Anh QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 57-L/CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1997 LUẬT THUẾ THU NHẬP
Luật Thuế giá trị gia tăng 1997

Luật Thuế giá trị gia tăng 1997

Số hiệu: 57/1997/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 05 năm 1997 Loại văn bản: Luật Người ký: Lê Đức Anh QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 57/1997/L-CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1997 LUẬT THUẾ GIÁ
Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 1996

Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 1996

Số hiệu: 52-L/CTNNgày ban hành: 12 tháng 11 năm 1996 Loại văn bản: Luật Người ký: Lê Đức Anh QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 52-L/CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1996 LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN
Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1996

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1996

Số hiệu: 52-L/CTNNgày ban hành: 12 tháng 11 năm 1996 Loại văn bản: Luật Người ký: Lê Đức Anh QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 52-L/CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1996 LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Lệnh công bố Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp; Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ năm 1996

Lệnh công bố Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp; Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ năm 1996

Số hiệu: 50-L/CTNNgày ban hành: 03 tháng 07 năm 1996 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Lê Đức Anh CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 50-L/CTN Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 1996 LỆNH CHỦ
Pháp lệnh giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân năm 1996

Pháp lệnh giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân năm 1996

Số hiệu: 46-L/CTNNgày ban hành: 15 tháng 02 năm 1996 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 46-L/CTN Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 1996
Quyết định 494-QĐ/CTN năm 1995 về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm một số thành viên của Chính phủ do Chủ tịch nước ban hành

Quyết định 494-QĐ/CTN năm 1995 về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm một số thành viên của Chính phủ do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 494-QĐ/CTNNgày ban hành: 01 tháng 11 năm 1995 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Anh CHỦ TỊCH NƯỚC **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 494-QĐ/CTN Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH
Quyết định 453/QĐ-CTN năm 1995 về việc tham gia Công ước về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài của liên hợp quốc đã được thông qua tại Niu-oóc ngày 10/6/1958 do Chủ Tịch Nước ban hành

Quyết định 453/QĐ-CTN năm 1995 về việc tham gia Công ước về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài của liên hợp quốc đã được thông qua tại Niu-oóc ngày 10/6/1958 do Chủ Tịch Nước ban hành

Số hiệu: 453/QĐ-CTNNgày ban hành: 28 tháng 07 năm 1995 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Anh CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh PHúc -------------------
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995

Số hiệu: 41-L/CTNNgày ban hành: 06 tháng 07 năm 1995 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41-L/CTN Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm
Quyết định 287-QĐ/CTN năm 1994 phê chuẩn Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với đánh thuế vào thu nhập giữa nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước cộng hoà Hung-Ga-Ri do Chủ tịch nước ban hành

Quyết định 287-QĐ/CTN năm 1994 phê chuẩn Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với đánh thuế vào thu nhập giữa nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước cộng hoà Hung-Ga-Ri do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 287-QĐ/CTNNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 1994 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Anh CHỦ TỊCH NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 287-QĐ/CTN Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1994 QUYẾT
Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 1994

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 1994

Số hiệu: 36-L/CTNNgày ban hành: 31 tháng 08 năm 1994 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 36-L/CTN Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 1994
Quyết định 242-QĐ/CTN năm 1994 phê chuẩn Hiệp định lãnh sự Việt Nam - Ucraina do Chủ tịch nước ban hành

Quyết định 242-QĐ/CTN năm 1994 phê chuẩn Hiệp định lãnh sự Việt Nam - Ucraina do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 242-QĐ/CTNNgày ban hành: 29 tháng 08 năm 1994 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Anh CHỦ TỊCH NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 242-QĐ/CTN Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1994 QUYẾT
Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 1994

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 1994

Số hiệu: 35-L/CTNNgày ban hành: 21 tháng 06 năm 1994 Loại văn bản: Luật Người ký: Lê Đức Anh QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 35-L/CTN Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 1994 LUẬT SỐ 35-L/CTN NGÀY
Quyết định 194-QĐ/CTN năm 1994 phê chuẩn Hiệp định Tín dụng phát triển cho dự án phục hồi nông nghiệp do Chủ Tịch nước ban hành

Quyết định 194-QĐ/CTN năm 1994 phê chuẩn Hiệp định Tín dụng phát triển cho dự án phục hồi nông nghiệp do Chủ Tịch nước ban hành

Số hiệu: 194-QĐ/CTNNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 1994 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Anh CHỦ TỊCH NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 194-QĐ/CTN Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 1994 QUYẾT

Lê Đức Anh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 11:06:47
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Đức Anh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB