Lê Đức Thuý, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 25/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ kèm theo Quyết định 1133/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 25/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ kèm theo Quyết định 1133/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 25/2007/QĐ-NHNNNgày ban hành: 18 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Thuý NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 25/2007/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 18 tháng 06
Quyết định 24/2007/QĐ-NHNN ban hành quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần do Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Quyết định 24/2007/QĐ-NHNN ban hành quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần do Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Số hiệu: 24/2007/QĐ-NHNNNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Thuý NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****************** Số : 24/2007/QĐ-NHNN Hà Nội,
Thông báo số 6099/NHNN-PHKQ về việc đình chỉ lưu hành tiền cotton loại 50.000 đồng và 100.000 đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông báo số 6099/NHNN-PHKQ về việc đình chỉ lưu hành tiền cotton loại 50.000 đồng và 100.000 đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 6099/NHNN-PHKQNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Lê Đức Thúy NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 6099/NHNN-PHKQ Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm
Thông tư 03/2007/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam do Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Thông tư 03/2007/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam do Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Số hiệu: 03/2007/TT-NHNNNgày ban hành: 05 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Đức Thuý NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ***** Số: 03/2007/TT-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày 5 tháng
Quyết định 23/2007/QĐ-NHNN quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng do Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Quyết định 23/2007/QĐ-NHNN quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng do Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Số hiệu: 23/2007/QĐ-NHNNNgày ban hành: 05 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Thuý NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ****** Số : 23/2007/QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày
Quyết định 22/2007/QĐ-NHNN ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 22/2007/QĐ-NHNN ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 22/2007/QĐ-NHNNNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Thuý NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ****** Số : 22/2007/QĐ-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày 28
Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư,kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát,thúc đẩy tăng trưởng kinh tế do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư,kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát,thúc đẩy tăng trưởng kinh tế do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 03/2007/CT-NHNNNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Đức Thuý NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 03/2007/CT-NHNN Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm
Quyết định 19/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định 49/2006/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 19/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định 49/2006/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 19/2007/QĐ-NHNNNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Thuý NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 19/2007/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 11 tháng 05
Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng của Tổ chức tín dụng theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng của Tổ chức tín dụng theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 18/2007/QĐ-NHNNNgày ban hành: 25 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Thuý NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ********** Số: 18/2007/QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ********** Hà Nội,
Quyết định 17/2007/QĐ-NHNN về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 17/2007/QĐ-NHNN về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 17/2007/QĐ-NHNNNgày ban hành: 20 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Thuý NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 17/2007/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm
Quyết định 13/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổng kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định 1128/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 13/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổng kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định 1128/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 13/2007/QĐ-NHNNNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Thuý NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 13/2007/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 30 tháng 03
Quyết định 10/2007/QĐ-NHNN ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cục phát hành và kho quỹ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 10/2007/QĐ-NHNN ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cục phát hành và kho quỹ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 10/2007/QĐ-NHNNNgày ban hành: 02 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Thuý NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 10/2007/QĐ-NHNN Hà Nội , ngày 02 tháng 03
Quyết định 2554/QĐ-NHNN năm 2006 quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 2554/QĐ-NHNN năm 2006 quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 2554/QĐ-NHNNNgày ban hành: 31 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Thuý NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 2554/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 31 tháng 12
Chương trình số 10620/CTr-NHNN về việc hành động của ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chương trình số 10620/CTr-NHNN về việc hành động của ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 10620/CTr-NHNNNgày ban hành: 08 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Lê Đức Thúy NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10620/CTr-NHNN Hà Nội, ngày
Chỉ thị 04/2006/CT-NHNN về tăng cường công tác bảo mật thông tin trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chỉ thị 04/2006/CT-NHNN về tăng cường công tác bảo mật thông tin trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 04/2006/CT-NHNNNgày ban hành: 16 tháng 11 năm 2006 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Đức Thuý NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 04/2006/CT-NHNN Hà Nội, ngày 16 tháng

Lê Đức Thuý, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 01:24:52
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Đức Thuý

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB