Lê Kim Dung, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 01/2008/QĐ-UBND quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 4 do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 4 do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

Số hiệu: 01/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 06 tháng 03 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Kim Dung ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/QĐ-UBND Quận 4, ngày 06 tháng
Chỉ thị 05/2007/CT-UBND về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008 trên địa bàn quận 4 do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

Chỉ thị 05/2007/CT-UBND về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008 trên địa bàn quận 4 do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

Số hiệu: 05/2007/CT-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Kim Dung ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 05/2007/CT-UBND Quận 4, ngày 14 tháng 12
Chỉ thị 03/2007/CT-UBND về thực hiện giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn quận 4 do Uỷ ban nhân dân quận 4 ban hành

Chỉ thị 03/2007/CT-UBND về thực hiện giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn quận 4 do Uỷ ban nhân dân quận 4 ban hành

Số hiệu: 03/2007/CT-UBNDNgày ban hành: 02 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Kim Dung ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 03/2007/CT-UBND Quận 4, ngày 02 tháng 08
Quyết định 08/2007/QĐ-UBND Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận 4 do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận 4 do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

Số hiệu: 08/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Kim Dung ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 08/2007/QĐ-UBND Quận 4, ngày 12 tháng
Quyết định 07/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy quận 4 thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (giai đoạn 2007 - 2010) do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

Quyết định 07/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy quận 4 thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (giai đoạn 2007 - 2010) do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

Số hiệu: 07/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 01 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Kim Dung ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 07/2007/QĐ-UBND Quận 4, ngày 01 tháng
Quyết định 1728/2006/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010 của quận 4 do Uỷ ban nhân dân Quận 4 ban hành

Quyết định 1728/2006/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010 của quận 4 do Uỷ ban nhân dân Quận 4 ban hành

Số hiệu: 1728/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Kim Dung ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1728/2006/QĐ-UBND Quận 4, ngày 29
Quyết định 1727/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010 của quận 4 do Uỷ ban nhân dân Quận 4 ban hành

Quyết định 1727/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006 - 2010 của quận 4 do Uỷ ban nhân dân Quận 4 ban hành

Số hiệu: 1727/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Kim Dung ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1727/2006/QĐ-UBND Quận 4, ngày 29

Lê Kim Dung, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 09/02/2023 03:16:42
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Kim Dung

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB