Lê Quang Đạo, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Hiến pháp năm 1992

Hiến pháp năm 1992

Số hiệu: 68-LCT/HĐNN8 Ngày ban hành: 15 tháng 04 năm 1992 Loại văn bản: Hiến pháp Người ký: Lê Quang Đạo HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ CHỦ NGHIÃ XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 1992 LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng
Nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

Nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

Số hiệu: Không sốNgày ban hành: 19 tháng 09 năm 1992 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Quang Đạo QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1992 NGHỊ QUYẾT XÁC NHẬN TƯ CÁCH
Nghị quyết về địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Quốc hội ban hành

Nghị quyết về địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Quốc hội ban hành

Số hiệu: KhôngsốNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 1992 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Quang Đạo QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1992 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH
Nghị quyết về việc quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết về việc quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: KhôngsốNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 1992 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Quang Đạo QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1992 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ
Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá VIII thêm ba tháng do Quốc hội ban hành

Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá VIII thêm ba tháng do Quốc hội ban hành

Số hiệu: KhôngsốNgày ban hành: 26 tháng 12 năm 1991 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Quang Đạo QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1991 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC
Nghị quyết về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành

Nghị quyết về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành

Số hiệu: Không sốNgày ban hành: 26 tháng 12 năm 1991 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Quang Đạo QUỐC HỘI --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1991 NGHỊ QUYẾT VỀ
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1991

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1991

Số hiệu: 64-LTC/HĐNN8Ngày ban hành: 26 tháng 12 năm 1991 Loại văn bản: Luật Người ký: Lê Quang Đạo HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 64-LTC/HĐNN8 Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1991 LUẬT
Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số thuế suất trong Biểu thuế của Luật thuế doanh thu và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Quốc hội ban hành

Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số thuế suất trong Biểu thuế của Luật thuế doanh thu và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Quốc hội ban hành

Số hiệu: Không sốNgày ban hành: 26 tháng 12 năm 1991 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Quang Đạo QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1991 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1991-1995 và năm 1992 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1991-1995 và năm 1992 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: KhôngsốNgày ban hành: 26 tháng 12 năm 1991 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Quang Đạo QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1991 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC
Nghị quyết số 510/NQ-HĐNN8 về Mức hoạt động phí của đại biểu Quốc hội do Hội đồng Nhà nước ban hành

Nghị quyết số 510/NQ-HĐNN8 về Mức hoạt động phí của đại biểu Quốc hội do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 510/NQ-HĐNN8Ngày ban hành: 02 tháng 12 năm 1991 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Quang Đạo HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 510/NQ-HĐNN8 Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm
Nghị quyết về dự án Luật thuế nông nghiệp do Quốc hội ban hành

Nghị quyết về dự án Luật thuế nông nghiệp do Quốc hội ban hành

Số hiệu: KhôngsốNgày ban hành: 12 tháng 08 năm 1991 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Quang Đạo QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1991 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC
Nghị quyết về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1980 và việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân do Quốc hội ban hành

Nghị quyết về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1980 và việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân do Quốc hội ban hành

Số hiệu: KhôngsốNgày ban hành: 12 tháng 08 năm 1991 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Quang Đạo QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1991 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC
Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Quốc hội ban hành

Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Quốc hội ban hành

Số hiệu: KhôngsốNgày ban hành: 12 tháng 08 năm 1991 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Quang Đạo QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1991 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC
Nghị quyết về việc chuyển chức năng quản lý Nhà nước và đổi tên một số bộ do Quốc hội ban hành

Nghị quyết về việc chuyển chức năng quản lý Nhà nước và đổi tên một số bộ do Quốc hội ban hành

Số hiệu: Không sốNgày ban hành: 12 tháng 08 năm 1991 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Quang Đạo QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1991 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC
Nghị quyết về việc thi hành các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật nghĩa vụ quân sự và Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1990 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết về việc thi hành các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật nghĩa vụ quân sự và Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1990 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: Không sốNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 1990 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Quang Đạo QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1990 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

Lê Quang Đạo, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 14/07/2020 10:54:38
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Quang Đạo

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB