Lê Quý Đôn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 37/2007/QĐ-UBND ban hành định mức dự toán công tác trồng tre chắn sóng bảo vệ đê thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 37/2007/QĐ-UBND ban hành định mức dự toán công tác trồng tre chắn sóng bảo vệ đê thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 37/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quý Đôn UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số 37/2007/QĐ-UBND Hà Nội, ngày
Công văn số 5237/UBND-NNĐC về việc phối hợp thực hiện kế hoạch số 1953/TTCP-TCT của Thanh tra Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Công văn số 5237/UBND-NNĐC về việc phối hợp thực hiện kế hoạch số 1953/TTCP-TCT của Thanh tra Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 5237/UBND-NNĐCNgày ban hành: 10 tháng 11 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Quý Đôn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 5237/UBND-NNĐCV/v Phối
Quyết định 156/2006/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 156/2006/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 156/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 01 tháng 09 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quý Đôn UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 156/2006/QĐ-UBND Hà
Quyết định 143/2006/QĐ-UBND về xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 143/2006/QĐ-UBND về xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 143/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quý Đôn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số:
Quyết định 141/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 05/2006/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 141/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 05/2006/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 141/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quý Đôn ỦY BAN NHÂNDÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 141/2006/QĐ-UBND Hà nội, ngày
Quyết định 109/2006/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục, cơ chế xử lý thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 109/2006/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục, cơ chế xử lý thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 109/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quý Đôn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số:
Chỉ thị 11/2006/CT-UB về tăng cường sự lãnh đạo cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thời điểm 01/7/2006 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 11/2006/CT-UB về tăng cường sự lãnh đạo cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thời điểm 01/7/2006 trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 11/2006/CT-UBNgày ban hành: 05 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Quý Đôn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 11/2006/CT-UB Hà Nội, ngày 05 tháng
Quyết định 79/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thuỷ sản Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 79/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thuỷ sản Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 79/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quý Đôn UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 79/2006/QĐ-UBND Hà Nội,
Quyết định 72/2006/QĐ-UBND về việc bán nhà tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân theo phương thức trả dần tiền mua nhà khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 72/2006/QĐ-UBND về việc bán nhà tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân theo phương thức trả dần tiền mua nhà khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 72/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 18 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quý Đôn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 72/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày
Quyết định 72/2006/QĐ-UBND về việc bán nhà tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân theo phương thức trả dần tiền mua nhà khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 72/2006/QĐ-UBND về việc bán nhà tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân theo phương thức trả dần tiền mua nhà khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 72/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 18 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quý Đôn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 72/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày
Quyết định 57/2006/QĐ-UBND ban hành cơ chế, chính sách cụ thể thực hiện Nghị quyết 16/NQ-TU và Kế hoạch số 61/KH-UB về phát triển kinh tế xã hội huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 57/2006/QĐ-UBND ban hành cơ chế, chính sách cụ thể thực hiện Nghị quyết 16/NQ-TU và Kế hoạch số 61/KH-UB về phát triển kinh tế xã hội huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 57/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quý Đôn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 57/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày
Chỉ thị 08/2006/CT-UB về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006 do Ủy ban nhân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 08/2006/CT-UB về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006 do Ủy ban nhân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 08/2006/CT-UBNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Quý Đôn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 08/2006/CT-UB Hà Nội, ngày 11 tháng
Chỉ thị 07/2006/CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 07/2006/CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 07/2006/CT-UBNgày ban hành: 07 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Quý Đôn UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 07/2006/CT-UB Hà Nội, ngày 07 tháng
Quyết định 39/2006/QĐ-UB về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 39/2006/QĐ-UB về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 39/2006/QĐ-UBNgày ban hành: 04 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quý Đôn UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 39/2006/QĐ-UB Hà Nội, ngày
Quyết định 190/2005/QĐ-UB về quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 190/2005/QĐ-UB về quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 190/2005/QĐ-UBNgày ban hành: 16 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quý Đôn UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 190/2005/QĐ-UB Hà Nội,

Lê Quý Đôn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 21:38:28
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Quý Đôn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB