Lê Thế Tiệm, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 2910/BCA-C61 thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành

Công văn 2910/BCA-C61 thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 2910/BCA-C61Ngày ban hành: 20 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2910/BCA-C61V/v triển khai thực hiện Chỉ thị
Công văn 2064/BCA-C11 về việc Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng Cháy Chữa Cháy” 4/10/2009 do Bộ Công an ban hành

Công văn 2064/BCA-C11 về việc Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng Cháy Chữa Cháy” 4/10/2009 do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 2064/BCA-C11Ngày ban hành: 04 tháng 09 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 2064/BCA-C11V/v Tổ chức hoạt động
Thông tư 03/2006/TT-BCA(C11) sửa đổi điểm 2 mục D phần II Thông tư 01/2002/TT-BCA(C11) hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

Thông tư 03/2006/TT-BCA(C11) sửa đổi điểm 2 mục D phần II Thông tư 01/2002/TT-BCA(C11) hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 03/2006/TT-BCA(C11)Ngày ban hành: 22 tháng 02 năm 2006 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 03/2006/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm
Thông tư 01/2006/TT-BCA(C11) thực hiện Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Thông tư 01/2006/TT-BCA(C11) thực hiện Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 01/2006/TT-BCA(C11)Ngày ban hành: 12 tháng 01 năm 2006 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 01/2006/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm
Thông tư 17/2005/TT-BCA(C11) hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

Thông tư 17/2005/TT-BCA(C11) hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 17/2005/TT-BCA(C11)Ngày ban hành: 21 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 17/2005/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm
Quyết định 1522/2005/QĐ-BCA(V19) về biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Quyết định 1522/2005/QĐ-BCA(V19) về biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 1522/2005/QĐ-BCA(V19)Ngày ban hành: 27 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 1522/2005/QĐ-BCA(V19) Hà Nội, ngày
Thông tư 22/2004/TT-BCA(V19) hướng dẫn thi hành Nghị định 163/2003/NĐ-CP quy định biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Bộ Công an ban hành

Thông tư 22/2004/TT-BCA(V19) hướng dẫn thi hành Nghị định 163/2003/NĐ-CP quy định biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 22/2004/TT-BCANgày ban hành: 15 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 22/2004/TT-BCA Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2004
Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

Số hiệu: KhongsoNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Lê Thế Tiệm, *** HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ Nhà nước Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Vương quốc Căm-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa dân chủ nhân dân
Thông tư 10/2003/TT-BCA(C11) hướng dẫn thi hành Nghị định 15/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

Thông tư 10/2003/TT-BCA(C11) hướng dẫn thi hành Nghị định 15/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 10/2003/TT-BCA(C11)Ngày ban hành: 03 tháng 07 năm 2003 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 10/2003/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm
Thông tư 11/2003/TT-BCA(C11) hướng dẫn việc cấp giấy phép và kiểm soát hoạt động của phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất có thời hạn do Bộ Công an ban hành

Thông tư 11/2003/TT-BCA(C11) hướng dẫn việc cấp giấy phép và kiểm soát hoạt động của phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất có thời hạn do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 11/2003/TT-BCA(C11)Ngày ban hành: 03 tháng 07 năm 2003 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2003/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 03 tháng 7
Thông tư 09/2003/TT-BCA(X13) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp quản lý trại giam do Bộ Công an ban hành

Thông tư 09/2003/TT-BCA(X13) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp quản lý trại giam do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 09/2003/TT-BCA(X13)Ngày ban hành: 02 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 09/2003/TT-BCA(X13) Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm
Thông tư 02/2003/TT-BCA(C11) bổ sung Thông tư 01/2002/TT-BCA(C11) hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới do Bộ Công an ban hành

Thông tư 02/2003/TT-BCA(C11) bổ sung Thông tư 01/2002/TT-BCA(C11) hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 02/2003/TT-BCA(C11)Ngày ban hành: 13 tháng 01 năm 2003 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 02/2003/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm
Công văn số 1476/BCA (C11) ngày 13/09/2002 của Bộ Công an về việc hướng dẫn tổ chức sơ kết 1 năm thi hành Luật PCCC và các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC

Công văn số 1476/BCA (C11) ngày 13/09/2002 của Bộ Công an về việc hướng dẫn tổ chức sơ kết 1 năm thi hành Luật PCCC và các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC

Số hiệu: 1476/BCA (C11)Ngày ban hành: 13 tháng 09 năm 2002 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 1476/BCA(C11)T/y: V/v Hướng dẫn tổ chức sơ kết 1 năm thi hành Luật
Quyết định 998/2001/QĐ-BCA(C11) ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Quyết định 998/2001/QĐ-BCA(C11) ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 998/2001/QĐ-BCA(C11)Ngày ban hành: 10 tháng 10 năm 2001 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 998/2001/QĐ-BCA(C11) Hà Nội, ngày
Thông tư 07/2001/TT-BCA(V19) hướng dẫn Nghị định 14/2001/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ do bộ Công An ban hành

Thông tư 07/2001/TT-BCA(V19) hướng dẫn Nghị định 14/2001/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ do bộ Công An ban hành

Số hiệu: 07/2001/TT-BCA(V19)Ngày ban hành: 18 tháng 09 năm 2001 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 07/2001/TT-BCA(V19) Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm

Lê Thế Tiệm, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 20/09/2020 06:00:27
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Thế Tiệm

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB