Lê Thế Tiệm, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Thông tư 02/2001/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định 08/2001/NĐ-CP về điều kiện an ninh đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Công An ban hành

Thông tư 02/2001/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định 08/2001/NĐ-CP về điều kiện an ninh đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Công An ban hành

Số hiệu: 02/2001/TT-BCANgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2001 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 02/2001/TT-BCA Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2001
Quyết định 1093/2000/QĐ-BCA(C11) về các biểu, mẫu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Quyết định 1093/2000/QĐ-BCA(C11) về các biểu, mẫu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 1093/2000/QĐ-BCA(C11)Ngày ban hành: 06 tháng 12 năm 2000 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1093/2000/QĐ-BCA(C11) Hà Nội, ngày 06
Thông tư 10/2000/TT-BCA(C11) hướng dẫn Quyết định 14/2000/QĐ-TTg quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường do Bộ Công an ban hành

Thông tư 10/2000/TT-BCA(C11) hướng dẫn Quyết định 14/2000/QĐ-TTg quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 10/2000/TT-BCA(C11)Ngày ban hành: 04 tháng 07 năm 2000 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 10/2000/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm
Thông tư 08/2000/TT-BCA(C11) hướng dẫn mẫu, việc khắc, quản lý và sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức Việt Nam dùng trong công tác đối ngoại; việc khắc, mang con dấu vào sử dụng tại Việt Nam của các cơ quan, tổ chức nước ngoài do Bộ Công an ban hành

Thông tư 08/2000/TT-BCA(C11) hướng dẫn mẫu, việc khắc, quản lý và sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức Việt Nam dùng trong công tác đối ngoại; việc khắc, mang con dấu vào sử dụng tại Việt Nam của các cơ quan, tổ chức nước ngoài do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 08/2000/TT-BCA(C11)Ngày ban hành: 31 tháng 05 năm 2000 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ CÔNG AN******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 08/2000/TT-BCA(C11) Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm
Quyết định 230/1998/QĐ-BNV (C11) về “Quy định chế độ huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy quần chúng” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 230/1998/QĐ-BNV (C11) về “Quy định chế độ huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy quần chúng” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 230/1998/QĐ-BNV(C11)Ngày ban hành: 21 tháng 04 năm 1998 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thế Tiệm BỘ NỘI VỤ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 230/1998/QĐ-BNV(C11) Hà Nội, ngày 21 tháng 4

Lê Thế Tiệm, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 20/09/2020 06:49:12
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Thế Tiệm

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB