Lê Trường Giang, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 3295/SYT-KHTH hướng dẫn dự án Công nghệ thông tin do Sở Y tế ban hành

Công văn 3295/SYT-KHTH hướng dẫn dự án Công nghệ thông tin do Sở Y tế ban hành

Số hiệu: 3295/SYT-KHTHNgày ban hành: 23 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Trường Giang ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Công văn số 1429/SYT-VSATTP về việc nộp phiếu kiểm nghiệm nước định kỳ đã công bố do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn số 1429/SYT-VSATTP về việc nộp phiếu kiểm nghiệm nước định kỳ đã công bố do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1429/SYT-VSATTPNgày ban hành: 27 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Trường Giang ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:
Công văn số 5765/SYT-VSATTP về việc thu hồi rượu có hàm lượng Methanol cao do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn số 5765/SYT-VSATTP về việc thu hồi rượu có hàm lượng Methanol cao do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5765/SYT-VSATTPNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Trường Giang ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Công văn số 5166/SYT-NVY về việc đánh giá hoạt động mô hình Bệnh viện Văn minh - Y đức tại các cơ sở Y tế do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn số 5166/SYT-NVY về việc đánh giá hoạt động mô hình Bệnh viện Văn minh - Y đức tại các cơ sở Y tế do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5166/SYT-NVYNgày ban hành: 09 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Trường Giang ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:
Công văn số 6898/SYT-NVY về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế có thể tái chế do Sở Y tế ban hành

Công văn số 6898/SYT-NVY về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế có thể tái chế do Sở Y tế ban hành

Số hiệu: 6898/SYT-NVYNgày ban hành: 16 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Trường Giang UỶ BAN NHN DN UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ Y TẾ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc******* Số:
Công văn số 6622/SYT-VSATTP triển khai công tác Thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ phòng chống dịch do Sở Y tế ban hành

Công văn số 6622/SYT-VSATTP triển khai công tác Thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ phòng chống dịch do Sở Y tế ban hành

Số hiệu: 6622/SYT-VSATTPNgày ban hành: 05 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Trường Giang UỶ BAN NHN DN UỶ BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ Y TẾ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc******* Số:
Công văn số 6539/SYT-NVY về việc tăng cường phòng, chống dịch tiêu chảy cấp do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn số 6539/SYT-NVY về việc tăng cường phòng, chống dịch tiêu chảy cấp do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6539/SYT-NVYNgày ban hành: 31 tháng 10 năm 2007 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Trường Giang UỶ BAN NHN DN UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ Y TẾ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******* Số:
Hướng dẫn 3233/SYT-NVY năm 2007 về việc khám sức khỏe định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Hướng dẫn 3233/SYT-NVY năm 2007 về việc khám sức khỏe định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3233/SYT-NVYNgày ban hành: 06 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Lê Trường Giang UỶ BAN NHÂN DÂN UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ Y TẾ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc******* Số:

Lê Trường Giang, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/03/2023 12:03:05
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Trường Giang

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB