Lê Văn Nhẫn, Lù Văn Que, Nguyễn Văn Đẳng, Phan Khắc Hải, Uông Ch, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HND về việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tư pháp - Bộ Văn hoá,thông tin - Hội Nông dân Việt Nam - Ủy ban dân tộc và miền núi ban hành

Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HND về việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tư pháp - Bộ Văn hoá,thông tin - Hội Nông dân Việt Nam - Ủy ban dân tộc và miền núi ban hành

Số hiệu: 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HNDNgày ban hành: 07 tháng 09 năm 1999 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Văn Nhẫn, Lù Văn Que, Nguyễn Văn Đẳng, Phan Khắc Hải, Uông Chu Lưu BỘ TƯ PHÁP- BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

Tin mới nhất Tag Lê Văn Nhẫn, Lù Văn Que, Nguyễn Văn Đẳng, Phan Khắc Hải, Uông Ch

Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HND về việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tư pháp - Bộ Văn hoá,thông tin - Hội Nông dân Việt Nam - Ủy ban dân tộc và miền núi ban hành

Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HND về việc phối hợp phổ...

07/09/1999 687

Tin xem nhiều nhất Tag Lê Văn Nhẫn, Lù Văn Que, Nguyễn Văn Đẳng, Phan Khắc Hải, Uông Ch

Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HND về việc phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tư pháp - Bộ Văn hoá,thông tin - Hội Nông dân Việt Nam - Ủy ban dân tộc và miền núi ban hành

Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HND về việc phối hợp phổ...

07/09/1999 687
Lê Văn Nhẫn, Lù Văn Que, Nguyễn Văn Đẳng, Phan Khắc Hải, Uông Ch, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 09/02/2023 03:40:30
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Văn Nhẫn, Lù Văn Que, Nguyễn Văn Đẳng, Phan Khắc Hải, Uông Ch

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB