Ngô Hòa, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Chỉ thị 15/2013/CT-UBND tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỉ thị 15/2013/CT-UBND tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 15/2013/CT-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/2013/CT-UBND Thừa
Chỉ thị 10/2013/CT-UBND tăng cường giữ gìn trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại điểm tham quan, du lịch do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Chỉ thị 10/2013/CT-UBND tăng cường giữ gìn trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại điểm tham quan, du lịch do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 10/2013/CT-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2013/CT-UBND Thừa
Quyết định 04/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND

Số hiệu: 04/2013/QĐ-UBNDNgày ban hành: 22 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2013/QĐ-UBND
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 02/2013/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2013/QĐ-UBND
Quyết định 38/2012/QĐ-UBND về đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương của tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 38/2012/QĐ-UBND về đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương của tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 38/2012/QĐ-UBNDNgày ban hành: 19 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2012/QĐ-UBND
Quyết định 37/2012/QĐ-UBND về đặt tên đường tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đợt 1

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND về đặt tên đường tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đợt 1

Số hiệu: 37/2012/QĐ-UBNDNgày ban hành: 19 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2012/QĐ-UBND
Quyết định 32/2011/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 32/2011/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 32/2011/QĐ-UBNDNgày ban hành: 09 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 32/2011/QĐ-UBND
Quyết định 1865/2009/QĐ-UBND về quy chế cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1865/2009/QĐ-UBND về quy chế cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1865/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 09 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1865/2009/QĐ-UBND Huế,
Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1266/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1266/QĐ-UBND Huế, ngày 28 tháng
Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1267/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1267/QĐ-UBND Huế, ngày 28 tháng
Quyết định 2567/2007/QĐ-UBND về Quy chế vận hành Website và các dịch vụ công của các Sở, Ban ngành trên mạng Internet do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2567/2007/QĐ-UBND về Quy chế vận hành Website và các dịch vụ công của các Sở, Ban ngành trên mạng Internet do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2567/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 16 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Hòa UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:
Quyết định 1183/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 – 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1183/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 – 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1183/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1183/2006/QĐ-UBND Huế,

Ngô Hòa, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 24/09/2020 06:22:24
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Ngô Hòa

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB