Ngô Thịnh Đức, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 6533/BGTVT-TCCB triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 43 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 6533/BGTVT-TCCB triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 43 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 6533/BGTVT-TCCBNgày ban hành: 12 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6533/BGTVT-TCCB V/v triển
Công văn 6533/BGTVT-TCCB triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 43 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 6533/BGTVT-TCCB triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 43 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 6533/BGTVT-TCCBNgày ban hành: 12 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6533/BGTVT-TCCB V/v triển
Công văn 6107/BGTVT-QLXD về nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 6107/BGTVT-QLXD về nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 6107/BGTVT-QLXDNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6107/BGTVT-QLXD V/v nghị định
Công văn 6107/BGTVT-QLXD về nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 6107/BGTVT-QLXD về nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 6107/BGTVT-QLXDNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6107/BGTVT-QLXD V/v nghị định
Công văn 6640/BGTVT-QLXD về tổ chức, thực hiện công tác an toàn tại các dự án xây dựng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 6640/BGTVT-QLXD về tổ chức, thực hiện công tác an toàn tại các dự án xây dựng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 6640/BGTVT-QLXDNgày ban hành: 23 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6640/BGTVT-QLXDV/v tổ chức,
Quyết định 2787/QĐ-BGTVT năm 2010 ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp vật liệu Carboncor Asphalt trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 2787/QĐ-BGTVT năm 2010 ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp vật liệu Carboncor Asphalt trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2787/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 23 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2787/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 23
Công văn 3636/BGTVT-QLXD nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 3636/BGTVT-QLXD nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3636/BGTVT-QLXDNgày ban hành: 04 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3636/BGTVT-QLXDV/v nghị định
Quyết định 1451/QĐ-BGTVT năm 2010 phê duyệt Dự án thành phần thuộc Dự án đường Nam Sông Hậu, bao gồm: Tiểu dự án 1 – Tuyến nối thị xã Ngã Bảy với đường Nam Sông Hậu và Tiểu dự án 2 – Tuyến nối thị trấn Long Phú với đường Nam Sông Hậu. Địa điểm xây dựng: tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 1451/QĐ-BGTVT năm 2010 phê duyệt Dự án thành phần thuộc Dự án đường Nam Sông Hậu, bao gồm: Tiểu dự án 1 – Tuyến nối thị xã Ngã Bảy với đường Nam Sông Hậu và Tiểu dự án 2 – Tuyến nối thị trấn Long Phú với đường Nam Sông Hậu. Địa điểm xây dựng: tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1451/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1451/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 28
Quyết định 1453/QĐ-BGTVT năm 2010 giao nhiệm vụ quản lý, khai thác tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 1453/QĐ-BGTVT năm 2010 giao nhiệm vụ quản lý, khai thác tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1453/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 1453/QĐ-BGTVT Hà Nội,
Công văn 1215/BGTVT-QLXD thực hiện quy định mới được ban hành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 1215/BGTVT-QLXD thực hiện quy định mới được ban hành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1215/BGTVT-QLXDNgày ban hành: 04 tháng 03 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1215/BGTVT-QLXD V/v thực hiện
Công văn 425/BGTVT-QLXD ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 425/BGTVT-QLXD ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 425/BGTVT-QLXDNgày ban hành: 21 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 425/BGTVT-QLXDV/v Ban
Quyết định 3852/QĐ-BGTVT năm 2009 về tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 3852/QĐ-BGTVT năm 2009 về tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3852/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 25 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3852/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 25 tháng
Công văn 8935/BGTVT-QLXD hướng dẫn áp dụng mẫu tài liệu trong đấu thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 8935/BGTVT-QLXD hướng dẫn áp dụng mẫu tài liệu trong đấu thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 8935/BGTVT-QLXDNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 8935/BGTVT-QLXD V/v hướng dẫn áp
Công văn 8656/BGTVT-QLXD áp dụng hình thức chỉ định thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 8656/BGTVT-QLXD áp dụng hình thức chỉ định thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 8656/BGTVT-QLXDNgày ban hành: 08 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc----------- Số: 8656/BGTVT-QLXDV/v áp dụng hình thức
Quyết định 3459/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc tặng Bức trướng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 3459/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc tặng Bức trướng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3459/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 20 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Thịnh Đức BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3459/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 20 tháng

Ngô Thịnh Đức, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 06/06/2023 20:53:04
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Ngô Thịnh Đức

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB