Ngô Xuân Lộc, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 11/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế Tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định 02/2001/QĐ-BGD&ĐT và được sửa đổi tại Quyết định 19/2002/QĐ-BGD&ĐT và Quyết định 16/2003/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 11/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế Tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định 02/2001/QĐ-BGD&ĐT và được sửa đổi tại Quyết định 19/2002/QĐ-BGD&ĐT và Quyết định 16/2003/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 11/2004/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 21 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Xuân Lộc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 11/2004/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 21
Chỉ thị 30/1999/CT-TTg về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 30/1999/CT-TTg về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 30/1999/CT-TTgNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 1999 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Ngô Xuân Lộc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 30/1999/CT-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm
Quyết định 951/QĐ-TTg năm 1999 về việc đầu tư Dự án giao thông nông thôn 2 sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Anh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 951/QĐ-TTg năm 1999 về việc đầu tư Dự án giao thông nông thôn 2 sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Anh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 951/QĐ-TTgNgày ban hành: 13 tháng 10 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Xuân Lộc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 951/QĐ-TTg Hà Nội,, ngày 13 tháng 10 năm 1999
Quyết định 893/QĐ-TTg năm 1999 về Dự án đầu tư khu nhà ở Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 893/QĐ-TTg năm 1999 về Dự án đầu tư khu nhà ở Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 893/QĐ-TTgNgày ban hành: 21 tháng 09 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Xuân Lộc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 893/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 1999
Quyết định 891/QĐ-TTg năm 1999 về Dự án đầu tư Khu nhà ở du lịch - giải trí bờ sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 891/QĐ-TTg năm 1999 về Dự án đầu tư Khu nhà ở du lịch - giải trí bờ sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 891/QĐ-TTgNgày ban hành: 20 tháng 09 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Xuân Lộc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 891/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1999
Quyết định 186/1999/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 186/1999/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Vũng Tàu là đô thị loại II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 186/1999/QĐ-TTgNgày ban hành: 16 tháng 09 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Xuân Lộc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 186/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 9
Quyết định 181/1999/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 181/1999/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 181/1999/QĐ-TTgNgày ban hành: 01 tháng 09 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Xuân Lộc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 181/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 9
Công văn về việc đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Công văn về việc đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Số hiệu: 75/CP-ĐMDNNgày ban hành: 31 tháng 08 năm 1999 Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Xuân Lộc CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 75/CP-ĐMDN Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 1999 CÔNG VĂN CỦA
Quyết định 164/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 164/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 164/1999/QĐ-TTgNgày ban hành: 09 tháng 08 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Xuân Lộc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 164/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 8
Quyết định 163/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 163/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 163/1999/QĐ-TTgNgày ban hành: 09 tháng 08 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Xuân Lộc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 163/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 8
Quyết định 158/1999/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Đà Lạt là đô thị loại II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 158/1999/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Đà Lạt là đô thị loại II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 158/1999/QĐ-TTgNgày ban hành: 24 tháng 07 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Xuân Lộc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 158/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 7
Quyết định 157/1999/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Container phía Nam thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 157/1999/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Container phía Nam thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 157/1999/QĐ-TTgNgày ban hành: 24 tháng 07 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Xuân Lộc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 157/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 07
Quyết định 156/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghiệp Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 156/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghiệp Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 156/1999/QĐ-TTgNgày ban hành: 23 tháng 07 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Xuân Lộc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 156/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 7
Công văn về việc dự án năng lượng nông thôn

Công văn về việc dự án năng lượng nông thôn

Số hiệu: 754/CP-CNNgày ban hành: 22 tháng 07 năm 1999 Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Xuân Lộc CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 754/CP-CN Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 1999 CÔNG VĂN CỦA
Chỉ thị 20/1999/CT-TTg thực hiện Luật Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 20/1999/CT-TTg thực hiện Luật Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 20/1999/CT-TTgNgày ban hành: 20 tháng 07 năm 1999 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Ngô Xuân Lộc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 20/1999/CT-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm

Ngô Xuân Lộc, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 21:42:41
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Ngô Xuân Lộc

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB