Nguyễn Cẩm Tú, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 5353/QĐ-BCT năm 2012 chỉ định và hướng dẫn doanh nghiệp tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 5353/QĐ-BCT năm 2012 chỉ định và hướng dẫn doanh nghiệp tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5353/QĐ-BCTNgày ban hành: 14 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5353/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 09
Thông tư 26/2010/TT-BCT quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 26/2010/TT-BCT quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 26/2010/TT-BCTNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 26/2010/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm
Quyết định 3089/QĐ-BCT năm 2010 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 34/2009/QH12 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 3089/QĐ-BCT năm 2010 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 34/2009/QH12 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3089/QĐ-BCTNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3089/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 06
Thông tư 10/2010/TT-BCT quy định hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới thời kỳ 2010 – 2012 do Bộ trưởng bộ Công thương ban hành

Thông tư 10/2010/TT-BCT quy định hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới thời kỳ 2010 – 2012 do Bộ trưởng bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 10/2010/TT-BCTNgày ban hành: 29 tháng 03 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10/2010/TT-BCT Hà Nội, ngày 29 tháng
Quyết định 5839/QĐ-BCT năm 2009 về Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 5839/QĐ-BCT năm 2009 về Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5839/QĐ-BCTNgày ban hành: 19 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 5839/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 19
Thông tư 26/2009/TT-BCT về quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 26/2009/TT-BCT về quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 26/2009/TT-BCTNgày ban hành: 26 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 26/2009/TT-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm
Thông tư 17/2009/TT-BCT sửa đổi Quyết định 02/2007/QĐ-BTM ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ các nước thành viên thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại hàn Dân quốc do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 17/2009/TT-BCT sửa đổi Quyết định 02/2007/QĐ-BTM ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ các nước thành viên thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại hàn Dân quốc do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 17/2009/TT-BCTNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 17/2009/TT-BCT Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm
Công văn số 10766/BCT-XNK về việc điều chỉnh hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2008 do Bộ Công thương ban hành

Công văn số 10766/BCT-XNK về việc điều chỉnh hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2008 do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 10766/BCT-XNKNgày ban hành: 10 tháng 11 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 10766/BCT-XNKV/v điều chỉnh hạn mức nhập khẩu
Công văn số 10765/BCT-XNK về việc điều chỉnh hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2008 do Bộ Công thương ban hành

Công văn số 10765/BCT-XNK về việc điều chỉnh hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2008 do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 10765/BCT-XNKNgày ban hành: 10 tháng 11 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 10765/BCT-XNKV/v điều chỉnh hạn mức nhập khẩu
Công văn số 10764/BCT-XNK về việc điều chỉnh hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2008 do Bộ Công thương ban hành

Công văn số 10764/BCT-XNK về việc điều chỉnh hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2008 do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 10764/BCT-XNKNgày ban hành: 10 tháng 11 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 10764/BCT-XNKV/v điều chỉnh hạn mức nhập khẩu
Chỉ thị 11/2008/CT-BCT về công tác phục vụ Tết nguyên đán Kỷ sửu năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chỉ thị 11/2008/CT-BCT về công tác phục vụ Tết nguyên đán Kỷ sửu năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 11/2008/CT-BCTNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 11/2008/CT-BCT Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm
Quyết định 32/2008/QĐ-BCT bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 32/2008/QĐ-BCT bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 32/2008/QĐ-BCTNgày ban hành: 23 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 32/2008/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 23
Công điện 8261/BCT-TTTN về giảm giá bán dầu diesel và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương  ban hành

Công điện 8261/BCT-TTTN về giảm giá bán dầu diesel và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 8261/BCT-TTTNNgày ban hành: 16 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8261/BCT-TTTN Hà Nội, ngày 16 tháng 09
Quyết định 09/2008/QĐ-BCT về Quy chế tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty thuộc Bộ trưởng Bộ Công Thương do Bộ Công thương ban hành

Quyết định 09/2008/QĐ-BCT về Quy chế tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty thuộc Bộ trưởng Bộ Công Thương do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 09/2008/QĐ-BCTNgày ban hành: 15 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 09/2008/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm
Quyết định 01/2008/QĐ-BCT về quy chế xuất khẩu xăng dầu và quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 01/2008/QĐ-BCT về quy chế xuất khẩu xăng dầu và quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 01/2008/QĐ-BCTNgày ban hành: 03 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Cẩm Tú BỘ CÔNG THƯƠNG****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****** Số: 01/2008/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm

Nguyễn Cẩm Tú, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 09/02/2023 04:10:14
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Cẩm Tú

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB