Nguyễn Công Nghiệp, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công điện 02/CĐ-BTC năm 2013 tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm chủ động ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới do Bộ Tài chính điện

Công điện 02/CĐ-BTC năm 2013 tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm chủ động ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới do Bộ Tài chính điện

Số hiệu: 02/CĐ-BTCNgày ban hành: 01 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CĐ-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm
Thông tư 205/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 205/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 205/2012/TT-BTCNgày ban hành: 23 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 205/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 23
Công văn 14355/BTC-QLCS hướng dẫn việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 14355/BTC-QLCS hướng dẫn việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14355/BTC-QLCSNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14355/BTC-QLCS V/v hướng dẫn việc
Công văn 14355/BTC-QLCS hướng dẫn việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 14355/BTC-QLCS hướng dẫn việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14355/BTC-QLCSNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14355/BTC-QLCS V/v hướng dẫn việc
Thông tư 106/2011/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 67/2010/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 106/2011/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 67/2010/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 106/2011/TT-BTCNgày ban hành: 14 tháng 07 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 106/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14
Thông tư 57/2011/TT-BTC về quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 57/2011/TT-BTC về quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 57/2011/TT-BTCNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 05
Thông tư 160/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTC-MTTW về công tác quản lý tài chính thực hiện

Thông tư 160/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTC-MTTW về công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động của Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 160/2010/TT-BTCNgày ban hành: 19 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:160/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 19tháng
Quyết định 2676/QĐ-BTC năm 2010 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 2676/QĐ-BTC năm 2010 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2676/QĐ-BTCNgày ban hành: 18 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2676/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng
Quyết định 2677/QĐ-BTC năm 2010 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả mưa lũ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 2677/QĐ-BTC năm 2010 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cứu đói cho tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả mưa lũ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2677/QĐ-BTCNgày ban hành: 18 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2677/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng
Thông tư 26/2010/TT-BTC quy định sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 26/2010/TT-BTC quy định sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 26/2010/TT-BTCNgày ban hành: 25 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 26/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 02
Quyết định 385/QĐ-BTC năm 2010 xuất gạo dự trữ nhà nước hỗ trợ cứu đói cho tỉnh Nam Định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 385/QĐ-BTC năm 2010 xuất gạo dự trữ nhà nước hỗ trợ cứu đói cho tỉnh Nam Định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 385/QĐ-BTCNgày ban hành: 12 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------- Số: 385/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm
Quyết định 332/QĐ-BTC năm 2010 xuất gạo dự trữ nhà nước để hỗ trợ cứu đói đầu năm cho tỉnh Yên Bái do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 332/QĐ-BTC năm 2010 xuất gạo dự trữ nhà nước để hỗ trợ cứu đói đầu năm cho tỉnh Yên Bái do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 332/QĐ-BTCNgày ban hành: 10 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 332/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 02
Quyết định 244/QĐ-BTC năm 2010 ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 244/QĐ-BTC năm 2010 ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 244/QĐ-BTCNgày ban hành: 02 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH BAN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀNH TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quyết định 229/QĐ-BTC năm 2010 hỗ trợ gạo dự trữ nhà nước cứu đói cho các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 229/QĐ-BTC năm 2010 hỗ trợ gạo dự trữ nhà nước cứu đói cho các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 229/QĐ-BTCNgày ban hành: 29 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 229/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng
Công văn 17007/BTC-TCT ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án BOT cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 17007/BTC-TCT ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án BOT cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 17007/BTC-TCTNgày ban hành: 02 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 17007/BTC-TCT V/v ưu đãi thuế TNDN đối

Nguyễn Công Nghiệp, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 06/06/2023 21:04:52
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Công Nghiệp

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB