Nguyễn Công Nghiệp, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Thông tư 224/2009/TT-BTC về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 224/2009/TT-BTC về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 224/2009/TT-BTCNgày ban hành: 26 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 224/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 26
Thông tư 223/2009/TT-BTC quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 223/2009/TT-BTC quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 223/2009/TT-BTCNgày ban hành: 25 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 223/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày
Quyết định 2733/QĐ-BTC năm 2009 ban hành Quy định về Tiêu chí đánh giá kết quả thi đua hàng năm đối với tập thể, cá nhân các đơn vị thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 2733/QĐ-BTC năm 2009 ban hành Quy định về Tiêu chí đánh giá kết quả thi đua hàng năm đối với tập thể, cá nhân các đơn vị thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2733/QĐ-BTCNgày ban hành: 04 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2733/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm
Công văn 15121/BTC-NSNN về việc hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 15121/BTC-NSNN về việc hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15121/BTC-NSNNNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 15121/BTC-NSNNV/v Hỗ trợ tỉnh Bắc
Thông báo số 192/TB-BTC về việc số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

Thông báo số 192/TB-BTC về việc số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 192/TB-BTCNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 192/TB-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm
Công văn số 8714/BTC-NSNN về việc đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của Ngân sách nhà nước theo Quyết định 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Công văn số 8714/BTC-NSNN về việc đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của Ngân sách nhà nước theo Quyết định 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8714/BTC-NSNNNgày ban hành: 17 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8714/BTC-NSNNV/v: Đánh giá kết quả
Thông tư 92/2009/TT-BTC hướng dẫn thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 92/2009/TT-BTC hướng dẫn thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 92/2009/TT-BTCNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 92/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 5
Công văn số 6189/BTC-NSNN về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

Công văn số 6189/BTC-NSNN về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6189/BTC-NSNNNgày ban hành: 29 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 6189/BTC-NSNN V/v tăng cường chỉ đạo,
Công văn số 5538/BTC-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 117/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Công văn số 5538/BTC-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 117/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 5538/BTC-ĐTNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 5538/BTC-ĐTV/v hướng dẫn thực hiện Thông
Thông tư 63/2009/TT-BTC về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 63/2009/TT-BTC về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 63/2009/TT-BTCNgày ban hành: 27 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 63/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 3
Công văn số 3046/BTC-TCT về việc điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT do Bộ Tài chính ban hành

Công văn số 3046/BTC-TCT về việc điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3046/BTC-TCTNgày ban hành: 20 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3046/BTC-TCTV/v điều kiện chứng từ thanh
Công văn số 2964/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm gia công dệt may do Bộ Tài chính ban hành

Công văn số 2964/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm gia công dệt may do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2964/BTC-TCHQNgày ban hành: 18 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2964/BTC-TCHQV/v Xử lý thuế đối với phế
Công văn số 2941/BTC-CST về việc thuế xuất khẩu than gáo dừa do Bộ Tài chính ban hành

Công văn số 2941/BTC-CST về việc thuế xuất khẩu than gáo dừa do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2941/BTC-CSTNgày ban hành: 17 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2941/BTC-CSTV/v thuế xuất khẩu than gáo
Thông tư 52/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 52/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 52/2009/TT-BTCNgày ban hành: 17 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 52/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng
Thông tư 51/2009/TT-BTC sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 51/2009/TT-BTC sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 51/2009/TT-BTCNgày ban hành: 17 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 51/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng

Nguyễn Công Nghiệp, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 20/09/2020 06:15:38
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Công Nghiệp

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB