Nguyễn Hải Trang, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 1052/TXNK-PL năm 2013 đính chính nội dung văn bản do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Công văn 1052/TXNK-PL năm 2013 đính chính nội dung văn bản do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1052/TXNK-PLNgày ban hành: 05 tháng 07 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 1052/TXNK-PL năm 2013 đính chính nội dung văn bản do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Công văn 1052/TXNK-PL năm 2013 đính chính nội dung văn bản do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1052/TXNK-PLNgày ban hành: 05 tháng 07 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 2823/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2823/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2823/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 24 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2823/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 1634/TCHQ-TXNK phân biệt các loại malt do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1634/TCHQ-TXNK phân biệt các loại malt do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1634/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 01 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1634/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 1619/TCHQ-TXNK về mặt hàng thép lá cán nguội do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1619/TCHQ-TXNK về mặt hàng thép lá cán nguội do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1619/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 01 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1619/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 1125/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng xe ô tô chỉ huy và truyền hình hiện trường cơ động do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1125/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng xe ô tô chỉ huy và truyền hình hiện trường cơ động do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1125/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 05 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1125/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 7161/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu hàng trả lại cho bên bán do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 7161/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu hàng trả lại cho bên bán do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7161/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 20 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7161/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 6566/TCHQ-TXNK về chính sách miễn thuế dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 6566/TCHQ-TXNK về chính sách miễn thuế dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6566/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 21 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6566/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 6444/TCHQ-TXNK về mã HS sản phẩm đá liếm do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 6444/TCHQ-TXNK về mã HS sản phẩm đá liếm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6444/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 16 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6444/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 6051/TCHQ-TXNK giải đáp mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 6051/TCHQ-TXNK giải đáp mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6051/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 31 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6051/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 5955/TCHQ-TXNK phân loại trước đối với mặt hàng hải sản đông lạnh nhập khẩu từ Canada do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5955/TCHQ-TXNK phân loại trước đối với mặt hàng hải sản đông lạnh nhập khẩu từ Canada do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5955/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 25 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5955/TCHQ-TXNK
Công văn 5732/TCHQ-TXNK vướng mắc về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5732/TCHQ-TXNK vướng mắc về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5732/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 18 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5732/TCHQ-TXNK
Công văn 5705/TCHQ-TXNK về thủ tục thanh khoản hồ sơ không thu thuế xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5705/TCHQ-TXNK về thủ tục thanh khoản hồ sơ không thu thuế xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5705/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5705/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 5704/TCHQ-TXNK về miễn giảm tiền phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5704/TCHQ-TXNK về miễn giảm tiền phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5704/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5704/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 5703/TCHQ-TXNK về thời hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5703/TCHQ-TXNK về thời hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5703/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hải Trang BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5703/TCHQ-TXNK V/v

Nguyễn Hải Trang, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/03/2023 11:52:22
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Hải Trang

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB