Nguyễn Hoàng Anh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Hiệp định số 22/2005/LPQT về chuyển giao công nghệ ép - đùn nhằm chống suy dinh dưỡng trẻ em tại Burkina-faso giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Burkina-faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Hiệp định số 22/2005/LPQT về chuyển giao công nghệ ép - đùn nhằm chống suy dinh dưỡng trẻ em tại Burkina-faso giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Burkina-faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Số hiệu: 22/2005/LPQTNgày ban hành: 21 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh, *** BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 22/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Công ước khung số 34/2005/LPQT về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Công ước khung số 34/2005/LPQT về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số hiệu: 34/2005/LPQTNgày ban hành: 21 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số 34/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm
Biên bản số 28/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Biên bản số 28/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Số hiệu: 28/2005/LPQTNgày ban hành: 21 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 28/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Biên bản ký họp lần thứ 27 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác
Tuyên bố chung số 11/2005/LPQT về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển

Tuyên bố chung số 11/2005/LPQT về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển

Số hiệu: 11/2005/LPQTNgày ban hành: 04 tháng 01 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 11/2005/LPQT Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004 Tuyên bố chung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Hiệp định khung số 21/2005/LPQT về trao đổi công nghệ và năng lực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Burkina-Faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Hiệp định khung số 21/2005/LPQT về trao đổi công nghệ và năng lực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Burkina-Faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Số hiệu: 21/2005/LPQTNgày ban hành: 27 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 21/2005/LPQT Hà Nội , ngày 21 tháng 02 năm 2005 Hiệp định khung ba bên giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
Hiệp định số 19/2005/LPQT về hỗ trợ tài chính cho Quỹ uỷ thác lâm nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Phần Lan

Hiệp định số 19/2005/LPQT về hỗ trợ tài chính cho Quỹ uỷ thác lâm nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Phần Lan

Số hiệu: 19/2005/LPQTNgày ban hành: 11 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 19/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Thỏa ước số 48/2004/LPQT về vịệc tài trợ cho Quỹ năng lực thương mại giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan phát triển Pháp

Thỏa ước số 48/2004/LPQT về vịệc tài trợ cho Quỹ năng lực thương mại giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan phát triển Pháp

Số hiệu: 48/2004/LPQTNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 48/2004/LPQT Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2004 Thỏa ước tài trợ cho Quỹ năng lực thương mại
Hiệp định vận tải số 31/2004/LPQ về hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Hiệp định vận tải số 31/2004/LPQ về hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Số hiệu: 31/2004/LPQTNgày ban hành: 14 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ******* SỐ: 31/2004/LPQT Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2004 Hiệp định vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã
Hiệp định hợp tác số 26/2004/LPQT về kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Hiệp định hợp tác số 26/2004/LPQT về kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Số hiệu: 26/2004/LPQTNgày ban hành: 30 tháng 12 năm 2003 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 26/2004/LPQT Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2004 Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng
Hiệp định số 06/2004/LPQT về tài sản ngoại giao giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Hiệp định số 06/2004/LPQT về tài sản ngoại giao giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Số hiệu: 06/2004/LPQTNgày ban hành: 15 tháng 09 năm 2003 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ******* SỐ: 06/2004/LPQT Hà Nội , ngày 05 tháng 02 năm 2004 Hiệp định về tài sản ngoại giao giữa Chính phủ Cộng hòa xã
Tuyên bố chung số 01/2004/LPQT về Khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ấn Độ

Tuyên bố chung số 01/2004/LPQT về Khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ấn Độ

Số hiệu: 01/2004/LPQTNgày ban hành: 01 tháng 05 năm 2003 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ****** Số : 01/2004/LPQT Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2004 Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa nước Cộng
Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ  Việt Nam và Chính phủ Philipin

Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Philipin

Số hiệu: 22/2004/LPQTNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22/2004/LPQT Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2004 Hiệp định giữa

Nguyễn Hoàng Anh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 27/09/2020 02:25:17
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Hoàng Anh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB