Nguyễn Hồng Trường, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 2293/BGTVT-TC hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 2293/BGTVT-TC hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2293/BGTVT-TCNgày ban hành: 21 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2293/BGTVT-TC V/v Hướng
Công văn 219/BGTVT-TCCB thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, y tế giai đoạn 2012 - 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 219/BGTVT-TCCB thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, y tế giai đoạn 2012 - 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 219/BGTVT-TCCBNgày ban hành: 07 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 219/BGTVT-TCCB V/v
Quyết định 2947/QĐ-BGTVT năm 2011 công bố mở cảng biển Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo tại Lô 12W ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 2947/QĐ-BGTVT năm 2011 công bố mở cảng biển Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo tại Lô 12W ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2947/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 23 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2947/QĐ-BGTVT Hà Nội,
Quyết định 2947/QĐ-BGTVT năm 2011 công bố mở cảng biển Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo tại Lô 12W ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 2947/QĐ-BGTVT năm 2011 công bố mở cảng biển Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo tại Lô 12W ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2947/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 23 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2947/QĐ-BGTVT Hà Nội,
Quyết định 449/QĐ-BGTVT năm 2010 xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 449/QĐ-BGTVT năm 2010 xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 449/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 23 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 449/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 23
Chỉ thị 06/CT-BGTVT năm 2010 thực hiện ưu tiên mua sắm hàng hóa được sản xuất trong nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chỉ thị 06/CT-BGTVT năm 2010 thực hiện ưu tiên mua sắm hàng hóa được sản xuất trong nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 06/CT-BGTVTNgày ban hành: 11 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 06/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 11
Quyết định 304/QĐ-BGTVT năm 2010 công bố tuyến đường thủy nội địa Lạch Bạng - đảo Hòn Mê do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 304/QĐ-BGTVT năm 2010 công bố tuyến đường thủy nội địa Lạch Bạng - đảo Hòn Mê do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 304/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 01 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 304/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày
Quyết định 92/QĐ-BGTVT năm 2010 phê duyệt đề cương dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 92/QĐ-BGTVT năm 2010 phê duyệt đề cương dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 92/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 13 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 92/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 13
Quyết định 3865/QĐ-BGTVT năm 2009 xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 3865/QĐ-BGTVT năm 2009 xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3865/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 25 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3865/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 25
Quyết định 3754/QĐ-BGTVT năm 2009 giao kế hoạch đóng mới, sản xuất, sơn sửa phương tiện, vật tư phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 3754/QĐ-BGTVT năm 2009 giao kế hoạch đóng mới, sản xuất, sơn sửa phương tiện, vật tư phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3754/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 16 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3754/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 16
Quyết định 3506/QĐ-BGTVT năm 2009 thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 3506/QĐ-BGTVT năm 2009 thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3506/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 23 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3506/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 23
Quyết định 3319/QĐ-BGTVT năm 2009 thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 3319/QĐ-BGTVT năm 2009 thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3319/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 06 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3319/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 06
Quyết định 3080/QĐ-BGTVT năm 2009 xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 3080/QĐ-BGTVT năm 2009 xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3080/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 22 tháng 10 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3080/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 22
Công văn 6016/BGTVT-KHĐT chấp thuận điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang đoạn qua thị xã Đông Hà và thị trấn Ái Tử thuộc dự án mở rộng QL1A đoạn TX Đông Hà đến TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn 6016/BGTVT-KHĐT chấp thuận điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang đoạn qua thị xã Đông Hà và thị trấn Ái Tử thuộc dự án mở rộng QL1A đoạn TX Đông Hà đến TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 6016/BGTVT-KHĐTNgày ban hành: 01 tháng 09 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG- VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6016/BGTVT-KHĐT V/v Chấp
Công văn số 4319/BGTVT-QLXD về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, Dự án đầu tư xây dựng cầu Phùng trên QL32 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Công văn số 4319/BGTVT-QLXD về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, Dự án đầu tư xây dựng cầu Phùng trên QL32 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4319/BGTVT-QLXDNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 4319/BGTVT-QLXDV/v: đẩy nhanh

Nguyễn Hồng Trường, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 21:41:16
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Hồng Trường

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB