Nguyễn Minh Hiển, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 26/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 26/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 26/2006/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 27 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------- Số: 26/2006/QĐ-BGDĐT Hà
Quyết định 27/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học kèm theo Quyết định 38/2004/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 27/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học kèm theo Quyết định 38/2004/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 27/2006/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 27 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 27/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 27
Quyết định 3168/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam do  Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Quyết định 3168/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Số hiệu: 3168/QĐ-BGD&ĐTNgày ban hành: 26 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 3168/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 26
Quyết định 3167/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 về việc thành lập Trường Cao đẳng Thương mại trên cơ sở Trường trung học Thương mại TW II do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Quyết định 3167/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 về việc thành lập Trường Cao đẳng Thương mại trên cơ sở Trường trung học Thương mại TW II do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Số hiệu: 3167/QĐ-BGD&ĐTNgày ban hành: 26 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 3167/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 26
Quyết định 2539/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập Phân Hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai do   Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Quyết định 2539/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập Phân Hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Số hiệu: 2539/QĐ-BGD&ĐTNgày ban hành: 22 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 2539/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 22
Quyết định 22/2006/QĐ-BGDĐT về bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 22/2006/QĐ-BGDĐT về bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 22/2006/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 22/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 12
Quyết định 19/2006/QĐ-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông sửa đổi Quyết định 17/2002/QĐ-BGD&ĐT,Quyết định 13/2004/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định 06/2005/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 19/2006/QĐ-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông sửa đổi Quyết định 17/2002/QĐ-BGD&ĐT,Quyết định 13/2004/QĐ-BGD&ĐT, Quyết định 06/2005/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 19/2006/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 19/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày
Quyết định 18/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực các môn văn hóa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 18/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực các môn văn hóa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 18/2006/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** Số: 18/2006/QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày
Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 16/2006/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc****** Số: 16/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 05
Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 14/2006/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 25 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 14/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày
Quyết định 15/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 15/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 15/2006/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 25 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 15/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày
Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 14/2006/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 25 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 14/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày
Quyết định 1757/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 về tổ chức và hoạt động của Website Bộ giáo dục và đào tạo trên Internet do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Quyết định 1757/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 về tổ chức và hoạt động của Website Bộ giáo dục và đào tạo trên Internet do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Số hiệu: 1757/QĐ-BGD&ĐTNgày ban hành: 07 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển THƯ VIỆN PHÁP LUẬT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:
Quyết định 1704/QĐ-BGDĐT năm 2006 về việc thành lập Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Thủy sản do   Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 1704/QĐ-BGDĐT năm 2006 về việc thành lập Phân hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1704/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 06 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1704/2006/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 06
Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 11/2006/QĐ-BGD&ĐTNgày ban hành: 05 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 11/2006/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày

Nguyễn Minh Hiển, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 16:49:14
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Minh Hiển

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB