Nguyễn Minh Hiển, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Quyết định 12/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 12/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 12/2006/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 05 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/2006/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm
Quyết định 12/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 12/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 12/2006/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 05 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/2006/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm
Quyết định 05/2006/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Quyết định  07/2005/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 05/2006/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Quyết định 07/2005/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 05/2006/QĐ-BGD&ĐTNgày ban hành: 21 tháng 02 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 05/2006/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày
Quyết định 04/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 04/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 04/2006/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 26 tháng 01 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 04/2006/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 26
Quyết định 5073/QĐ-BGD&ĐT thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Quyết định 5073/QĐ-BGD&ĐT thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Số hiệu: 5073/QĐ-BGD&ĐTNgày ban hành: 09 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 5073/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 09
Quyết định 26/2005/QĐ-BGDĐT về Kỷ niệm chương

Quyết định 26/2005/QĐ-BGDĐT về Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 26/2005/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 29 tháng 08 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 26/2005/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 29
Quyết định 4756/QĐ-BGD&ĐT năm 2005 thành lập Trường Cao đẳng tư thục Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 4756/QĐ-BGD&ĐT năm 2005 thành lập Trường Cao đẳng tư thục Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4756/QĐ-BGD&ĐTNgày ban hành: 26 tháng 08 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 4756/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 26
Quyết định 17/2005/QĐ-BGD&ĐT thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 17/2005/QĐ-BGD&ĐT thành lập Phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 17/2005/QĐ-BGD&ĐTNgày ban hành: 23 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 17/2005/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày
Công văn số 3098/TCCB về việc tạm thời lĩnh phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn số 3098/TCCB về việc tạm thời lĩnh phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3098/TCCBNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2005 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 3098/TCCBV/v: Tạm thời lĩnh phụ
Chỉ thị 12/2005/CT-BGD&ĐT về tăng cường công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao nhằm hưởng ứng

Chỉ thị 12/2005/CT-BGD&ĐT về tăng cường công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao nhằm hưởng ứng "Năm quốc tế về Thể thao và Giáo dục thể chất - 2005" của Liên hiệp quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 12/2005/CT-BGD&ĐTNgày ban hành: 07 tháng 04 năm 2005 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 12/2005/CT-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 07
Chỉ thị 11/2005/CT-BGD&ĐT về tăng cường chỉ đạo thi và tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chỉ thị 11/2005/CT-BGD&ĐT về tăng cường chỉ đạo thi và tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 11/2005/CT-BGD&ĐTNgày ban hành: 04 tháng 04 năm 2005 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 11/2005/CT-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 04
Thỏa thuận số 30/2005/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục phổ thông và đại học trong những năm 2005 - 2008 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Giáo dục quốc dân và Thể thao nước cộng hòa Ba Lan

Thỏa thuận số 30/2005/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục phổ thông và đại học trong những năm 2005 - 2008 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Giáo dục quốc dân và Thể thao nước cộng hòa Ba Lan

Số hiệu: 30/2005/LPQTNgày ban hành: 21 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Minh Hiển, *** BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 30/2005/LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 Thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã
Chỉ thị 02/2005/CT-BGDĐT về tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chỉ thị 02/2005/CT-BGDĐT về tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 02/2005/CT-BGDĐTNgày ban hành: 31 tháng 01 năm 2005 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 02/2005/CT-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 31
Chỉ thị 40/2004/CT-BGDĐT về tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chỉ thị 40/2004/CT-BGDĐT về tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 40/2004/CT-BGDĐTNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 40/2004/CT-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 21
Quyết định 1854/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 1854/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1854/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCBNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số:

Nguyễn Minh Hiển, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 04/06/2023 15:29:18
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Minh Hiển

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB