Nguyễn Minh Nhạn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 2784/BNN-TCCB năm 2013 thông báo kế hoạch sử dụng kinh phí Dự án

Công văn 2784/BNN-TCCB năm 2013 thông báo kế hoạch sử dụng kinh phí Dự án "Đổi mới và Phát triển dạy nghề" năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2784/BNN-TCCBNgày ban hành: 17 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 52/BNN-TCCB đề xuất nội dung ủy quyền giải quyết công việc và ủy quyền, thừa lệnh ký văn bản thuộc nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 52/BNN-TCCB đề xuất nội dung ủy quyền giải quyết công việc và ủy quyền, thừa lệnh ký văn bản thuộc nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 52/BNN-TCCBNgày ban hành: 04 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/BNN-TCCB
Công văn 3414/BNN-TCCB hướng dẫn quản lý biên chế công chức hành chính nhà nước, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 3414/BNN-TCCB hướng dẫn quản lý biên chế công chức hành chính nhà nước, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3414/BNN-TCCBNgày ban hành: 19 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 2978/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 2978/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2978/TB-BNN-VPNgày ban hành: 22 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 2982/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 5 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 2982/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 5 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2982/TB-BNN-VPNgày ban hành: 22 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 2961/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Hội nghị “Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất nấm” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 2961/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại Hội nghị “Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất nấm” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2961/TB-BNN-VPNgày ban hành: 21 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 2373/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp giao ban tháng 5/2012 công trình hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 2373/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp giao ban tháng 5/2012 công trình hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2373/TB-BNN-VPNgày ban hành: 23 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 2155/BNN-VP điều chỉnh Chương trình, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 2155/BNN-VP điều chỉnh Chương trình, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2155/BNN-VPNgày ban hành: 09 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2155/BNN-VP
Thông báo 2106/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 2106/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2106/TB-BNN-VPNgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 1504/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại hội nghị

Thông báo 1504/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại hội nghị "Công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1504/TB-BNN-VPNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 1261/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 3 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 1261/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 3 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1261/TB-BNN-VPNgày ban hành: 14 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông báo 799/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với tỉnh Cà Mau do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 799/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với tỉnh Cà Mau do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 799/TB-BNN-VPNgày ban hành: 20 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 229/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 đến 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 229/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 đến 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 229/TB-BNN-VPNgày ban hành: 19 tháng 01 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 84/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại Hội nghị về công tác quản lý và giải pháp nâng cao chất lượng tôm giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 84/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại Hội nghị về công tác quản lý và giải pháp nâng cao chất lượng tôm giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 84/TB-BNN-VPNgày ban hành: 10 tháng 01 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông báo 6758/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng điều chỉnh thiết kế hệ thống kênh thuộc dự án thủy lợi đá hàn, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 6758/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng điều chỉnh thiết kế hệ thống kênh thuộc dự án thủy lợi đá hàn, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6758/TB-BNN-VPNgày ban hành: 30 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Minh Nhạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Nguyễn Minh Nhạn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 04/08/2020 04:24:56
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Minh Nhạn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB