Nguyễn Ngọc Hưng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 2384/TCHQ-TXNK về nhập khẩu bộ linh kiện ôtô của Công ty TNHH Nissan Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2384/TCHQ-TXNK về nhập khẩu bộ linh kiện ôtô của Công ty TNHH Nissan Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2384/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 07 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2384/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 2379/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng mặt hàng Whey do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2379/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng mặt hàng Whey do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2379/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 07 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2379/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 609/TXNK-CST năm 2013 về vướng mắc thuế giá trị gia tăng do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Công văn 609/TXNK-CST năm 2013 về vướng mắc thuế giá trị gia tăng do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 609/TXNK-CSTNgày ban hành: 02 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 1745/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1745/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1745/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 05 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1745/TCHQ-TXNK V/v
Công văn 1939/TCHQ-TXNK về vướng mắc trong giám định và xác định giá tính thuế vàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1939/TCHQ-TXNK về vướng mắc trong giám định và xác định giá tính thuế vàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1939/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1939/TCHQ-TXNKV/v:
Công văn 5556/TCHQ-TXNK về phân loại hàng hóa chưa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5556/TCHQ-TXNK về phân loại hàng hóa chưa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5556/TCHQ-TXNKNgày ban hành: 22 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5556/TCHQ-TXNKV/v phân
Công văn 2826/TCHQ-KTTT trả lời vướng mắc xác định trị giá tờ khai đăng ký một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2826/TCHQ-KTTT trả lời vướng mắc xác định trị giá tờ khai đăng ký một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2826/TCHQ-KTTTNgày ban hành: 31 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2826/TCHQ-KTTTV/v
Công văn 1134/TCHQ-KTTT về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1134/TCHQ-KTTT về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1134/TCHQ-KTTTNgày ban hành: 02 tháng 03 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1134/TCHQ-KTTTV/v thuế
Công văn 1017/TCHQ-KTTT thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với bộ phận, phụ tùng thiết bị y tế không đi kèm với máy khi nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1017/TCHQ-KTTT thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với bộ phận, phụ tùng thiết bị y tế không đi kèm với máy khi nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1017/TCHQ-KTTTNgày ban hành: 25 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1017/TCHQ-KTTT V/v thuế
Công văn 7486/TCHQ-KTTT về thuế tiêu thụ đặc biệt đối mặt hàng xe ôtô truyền hình lưu động do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 7486/TCHQ-KTTT về thuế tiêu thụ đặc biệt đối mặt hàng xe ôtô truyền hình lưu động do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7486/TCHQ-KTTTNgày ban hành: 10 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7486/TCHQ-KTTTV/v thuế
Công văn 7369/TCHQ-KTTT về thuế nhập khẩu hàng quà tặng từ thiện do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 7369/TCHQ-KTTT về thuế nhập khẩu hàng quà tặng từ thiện do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7369/TCHQ-KTTTNgày ban hành: 04 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7369/TCHQ-KTTTV/v thuế
Công văn 7226/TCHQ-KTTT ân hạn nộp thuế do Tổng cục  Hải quan ban hành

Công văn 7226/TCHQ-KTTT ân hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7226/TCHQ-KTTTNgày ban hành: 27 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7226/TCHQ-KTTTV/v ân hạn
Công văn 7174/TCHQ-KTTT thuế tiêu thụ đặc biệt đối mặt hàng xe ôtô cứu hoả nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 7174/TCHQ-KTTT thuế tiêu thụ đặc biệt đối mặt hàng xe ôtô cứu hoả nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7174/TCHQ-KTTTNgày ban hành: 25 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7174/TCHQ-KTTT V/v thuế
Công văn 7189/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng mặt hàng máy lọc không khí nhập nguyên chiếc, suất xứ Singapore do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 7189/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng mặt hàng máy lọc không khí nhập nguyên chiếc, suất xứ Singapore do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7189/TCHQ-KTTTNgày ban hành: 25 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7189/TCHQ-KTTTV/v trả
Công văn 7125/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc hoàn tiền phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 7125/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc hoàn tiền phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7125/TCHQ-KTTTNgày ban hành: 24 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 7125/TCHQ-KTTTV/v

Nguyễn Ngọc Hưng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:45:45
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Ngọc Hưng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB