Nguyễn Phú Trọng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Chị thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Chị thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số hiệu: 03-CT/TWNgày ban hành: 14 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Phú Trọng BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03-CT/TW Hà Nội, ngày 14 tháng
Nghị quyết 886/NQ-UBTVQH12 năm 2010 thành lập đoàn giám sát “việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết 886/NQ-UBTVQH12 năm 2010 thành lập đoàn giám sát “việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 886/NQ-UBTVQH12Ngày ban hành: 10 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số:
Nghị quyết 882/NQ-UBTVQH12 năm 2010 về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết 882/NQ-UBTVQH12 năm 2010 về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 882/NQ-UBTVQH12Ngày ban hành: 08 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 882/NQ-UBTVQH12 Hà
Chương trình 309/CTr-UBTVQH12 về công tác năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chương trình 309/CTr-UBTVQH12 về công tác năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 309/CTr-UBTVQH12Ngày ban hành: 04 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Phú Trọng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 309/CTr-UBTVQH12
Nghị quyết 43/2009/QH12 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII do Quốc hội ban hành

Nghị quyết 43/2009/QH12 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 43/2009/QH12Ngày ban hành: 27 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 43/2009/QH12 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009
Nghị quyết 42/2009/QH12 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Quốc hội ban hành

Nghị quyết 42/2009/QH12 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 42/2009/QH12Ngày ban hành: 27 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Nghị quyết số: 42/2009/QH12 Hà Nội, ngày 27
Nghị quyết 41/2009/QH12 về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Quốc hội ban hành

Nghị quyết 41/2009/QH12 về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 41/2009/QH12Ngày ban hành: 25 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 41/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009
Nghị quyết 867/NQ-UBTVQH12 năm 2009 về chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2010 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết 867/NQ-UBTVQH12 năm 2009 về chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2010 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 867/NQ-UBTVQH12Ngày ban hành: 25 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 867/NQ-UBTVQH12 Hà Nội,
Luật thuế tài nguyên năm 2009

Luật thuế tài nguyên năm 2009

Số hiệu: 45/2009/QH12Ngày ban hành: 25 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 45/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 LUẬT
Luật giáo dục sửa đổi năm 2009

Luật giáo dục sửa đổi năm 2009

Số hiệu: 44/2009/QH12Ngày ban hành: 25 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 44/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 LUẬT
Nghị quyết 40/2009/QH12 về chủ trương đầu tư dự án thủy điện Lai Châu do Quốc hội ban hành

Nghị quyết 40/2009/QH12 về chủ trương đầu tư dự án thủy điện Lai Châu do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 40/2009/QH12Ngày ban hành: 25 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 40/2009/QH12 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009
Luật người cao tuổi năm 2009

Luật người cao tuổi năm 2009

Số hiệu: 39/2009/QH12Ngày ban hành: 23 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 39/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009 LUẬT
Luật tần số vô tuyến điện năm 2009

Luật tần số vô tuyến điện năm 2009

Số hiệu: 42/2009/QH12Ngày ban hành: 23 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 42/2009/QH12 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009 LUẬT
Nghị quyết 39/2009/QH12 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết 39/2009/QH12 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 39/2009/QH12Ngày ban hành: 12 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Nghị quyết số: 39/2009/QH12 Hà Nội, ngày
Nghị quyết 37/2009/QH12 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết 37/2009/QH12 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 37/2009/QH12Ngày ban hành: 11 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Nghị quyết số: 37/2009/QH12 Hà Nội, ngày

Nguyễn Phú Trọng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/04/2023 15:29:04
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Phú Trọng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB