Nguyễn Quang Thắng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông báo 181/TB-VPCP năm 2013 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm Quý I, triển khai công tác Quý II và các tháng tiếp theo năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 181/TB-VPCP năm 2013 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm Quý I, triển khai công tác Quý II và các tháng tiếp theo năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 181/TB-VPCPNgày ban hành: 26 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Quang Thắng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 181/TB-VPCP Hà Nội, ngày 26
Thông báo 233/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kế hoạch triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 233/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kế hoạch triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 233/TB-VPCPNgày ban hành: 03 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Quang Thắng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 233/TB-VPCP Hà Nội, ngày 03
Quyết định 1650/QĐ-VPCP năm 2009 thành lập Ban Quản lý dự án “Nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và tăng cường năng lực cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ để giải quyết những vấn đề liên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Quyết định 1650/QĐ-VPCP năm 2009 thành lập Ban Quản lý dự án “Nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và tăng cường năng lực cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ để giải quyết những vấn đề liên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1650/QĐ-VPCPNgày ban hành: 30 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quang Thắng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1650/QĐ-VPCP Hà Nội, ngày 30
Thông báo 326/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự trong khuôn viên Trung tâm hội nghị quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 326/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự trong khuôn viên Trung tâm hội nghị quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 326/TB-VPCPNgày ban hành: 12 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Quang Thắng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 326/TB-VPCP Hà Nội, ngày 12 tháng
Quyết định 1314/QĐ-VPCP năm 2007 về điều động bà Trần Thị Huyền, nhân viên Phòng Quản trị, Cục Quản trị-Tài vụ, chuyển đến công tác tại Phòng Văn thư, Vụ Hành chính do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Quyết định 1314/QĐ-VPCP năm 2007 về điều động bà Trần Thị Huyền, nhân viên Phòng Quản trị, Cục Quản trị-Tài vụ, chuyển đến công tác tại Phòng Văn thư, Vụ Hành chính do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1314/QĐ-VPCPNgày ban hành: 07 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quang Thắng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******* Số: 1314/QĐ-VPCP Hà Nội, ngày 07 tháng 11

Nguyễn Quang Thắng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 29/11/2022 05:34:56
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Quang Thắng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB