Nguyễn Quốc Triệu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 4026/QĐ-BYT năm 2010 ban hành Quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 4026/QĐ-BYT năm 2010 ban hành Quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4026/QĐ-BYTNgày ban hành: 20 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4026/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010
Công văn 3648/BYT-KH-TC sửa đổi Thông tư Liên Bộ 14/TTLB hướng dẫn thu một phần viện phí do Bộ Y tế ban hành

Công văn 3648/BYT-KH-TC sửa đổi Thông tư Liên Bộ 14/TTLB hướng dẫn thu một phần viện phí do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3648/BYT-KH-TCNgày ban hành: 09 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3648/BYT-KH-TCV/v sửa đổi, bổ sung Thông
Công văn 3235/BYT-BH về tổ chức hoạt động nhân ngày bảo hiểm y tế Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Công văn 3235/BYT-BH về tổ chức hoạt động nhân ngày bảo hiểm y tế Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3235/BYT-BHNgày ban hành: 24 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3235/BYT-BHV/v tổ chức hoạt động nhân ngày
Thông tư 29/2010/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính do Bộ Y tế ban hành

Thông tư 29/2010/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 29/2010/TT-BYTNgày ban hành: 24 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 29/2010/TT-BYT Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm
Báo cáo 399/BC-BYT về công tác y tế tháng 5 năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

Báo cáo 399/BC-BYT về công tác y tế tháng 5 năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 399/BC-BYTNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 399/BC-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2010
Kế hoạch 162/KH-BYT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2010 của Ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

Kế hoạch 162/KH-BYT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2010 của Ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 162/KH-BYTNgày ban hành: 01 tháng 03 năm 2010 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 162/KH-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm
Báo cáo 141/BC-BYT về công tác y tế trong dịp Tết Canh Dần 2010 do Bộ Y tế ban hành

Báo cáo 141/BC-BYT về công tác y tế trong dịp Tết Canh Dần 2010 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 141/BC-BYTNgày ban hành: 22 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 141/BC-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2010
kế hoạch 118/KH-BYT về tổ chức các sự kiện nhân 20 năm đối phó với dịch HIV/AIDS ở Việt Nam tại Trung ương do Bộ Y tế ban hành

kế hoạch 118/KH-BYT về tổ chức các sự kiện nhân 20 năm đối phó với dịch HIV/AIDS ở Việt Nam tại Trung ương do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 118/KH-BYTNgày ban hành: 08 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Quốc Triệu UỶ BAN QUỐC GIA PC AIDS VÀ PC TN MT, MDBỘ Y TẾ - CƠ QUAN TT PC AIDS ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chỉ thị 01/CT-BYT năm 2010 về phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 do Bộ Y tế ban hành

Chỉ thị 01/CT-BYT năm 2010 về phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 01/CT-BYTNgày ban hành: 01 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/CT-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010 CHỈ THỊ
Báo cáo 27/BC-BYT về công tác cải cách hành chính tháng 1 năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

Báo cáo 27/BC-BYT về công tác cải cách hành chính tháng 1 năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 27/BC-BYTNgày ban hành: 15 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 27/BC-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2010 BÁO
Thông tư 02/2010/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Thông tư 02/2010/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 02/2010/TT-BYTNgày ban hành: 15 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 02/2010/TT-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm
Báo cáo 1193/BC-BYT về công tác y tế tháng 12 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Báo cáo 1193/BC-BYT về công tác y tế tháng 12 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1193/BC-BYTNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1193/BC-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2009
Báo cáo 1160/BC-BYT về tình hình thực hiện Chỉ thị 05/2008/CT-TTg, 6 tháng cuối năm 2009 của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Báo cáo 1160/BC-BYT về tình hình thực hiện Chỉ thị 05/2008/CT-TTg, 6 tháng cuối năm 2009 của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1160/BC-BYTNgày ban hành: 14 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1160/BC-BYT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2009
Thông tư 23/2009/TT-BYT ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học do Bộ Y tế ban hành

Thông tư 23/2009/TT-BYT ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 23/2009/TT-BYTNgày ban hành: 01 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 23/2009/TT-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm
Báo cáo 1088/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính tháng 11 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Báo cáo 1088/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính tháng 11 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1088/BC-BYTNgày ban hành: 16 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1088/BC-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Nguyễn Quốc Triệu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 03/06/2023 14:54:02
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Quốc Triệu

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB