Nguyễn Quốc Triệu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Quyết định 4405/QĐ-BYT năm 2009 về việc cấp thuốc Tamiflu cho các đơn vị và địa phương (nguồn viện trợ Tổ chức Y tế Thế giới) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 4405/QĐ-BYT năm 2009 về việc cấp thuốc Tamiflu cho các đơn vị và địa phương (nguồn viện trợ Tổ chức Y tế Thế giới) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4405/QĐ-BYTNgày ban hành: 12 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4405/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm
Quyết định 2890/QĐ-BYT năm 2009 “hướng dẫn thiết lập Bệnh viện dã chiến phòng chống đại dịch cúm” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 2890/QĐ-BYT năm 2009 “hướng dẫn thiết lập Bệnh viện dã chiến phòng chống đại dịch cúm” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2890/QĐ-BYTNgày ban hành: 12 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2890/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm
Quyết định 2865/QĐ-BYT năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 2865/QĐ-BYT năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2865/QĐ-BYTNgày ban hành: 10 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 2865/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng
Công văn 4463/BYT-YDCT triển khai Quyết định 47/2008/QĐ-TTg về trang thiết bị cho khoa y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành

Công văn 4463/BYT-YDCT triển khai Quyết định 47/2008/QĐ-TTg về trang thiết bị cho khoa y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4463/BYT-YDCTNgày ban hành: 08 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4463/BYT-YDCTV/v Trang thiết bị cho khoa y
Quyết định 2374/QĐ-BYT năm 2009 về phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 2374/QĐ-BYT năm 2009 về phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2374/QĐ-BYTNgày ban hành: 02 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2374/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm
Thông tư 07/2009/TT-BYT hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương

Thông tư 07/2009/TT-BYT hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân số" do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 07/2009/TT-BYTNgày ban hành: 30 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 07/2009/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009
Báo cáo số 562/BC-BYT về tình hình dịch cúm A(H1N1) và các biện pháp đã triển khai do Bộ Y tế ban hành

Báo cáo số 562/BC-BYT về tình hình dịch cúm A(H1N1) và các biện pháp đã triển khai do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 562/BC-BYTNgày ban hành: 24 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 562/BC-BYT Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009
Báo cáo số 543/BC-BYT về việc công tác y tế tháng 6 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Báo cáo số 543/BC-BYT về việc công tác y tế tháng 6 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 543/BC-BYTNgày ban hành: 22 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 543/BC-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2009
Chương trình số 527/CTr-BYT về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Chương trình số 527/CTr-BYT về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 527/CTr-BYTNgày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 527/CTr-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009
Thông báo số 507/TB-BYT về đại dịch cúm A(H1N1) do Bộ Y tế ban hành

Thông báo số 507/TB-BYT về đại dịch cúm A(H1N1) do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 507/TB-BYTNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 507/TB-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2009
Quyết định 1607/QĐ-BYT năm 2009 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 1607/QĐ-BYT năm 2009 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của ngành Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1607/QĐ-BYTNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1607/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm
Báo cáo số 386/BC-BYT về kết quả cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 01/5/2009, tại Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Báo cáo số 386/BC-BYT về kết quả cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 01/5/2009, tại Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 386/BC-BYTNgày ban hành: 02 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 386/BC-BYT Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2009
Công văn số 2492/BYT-DPMT về việc tăng cường phòng chống dịch cúm lợn A(H1N1) và bệnh dịch mùa hè do Bộ Y tế ban hành

Công văn số 2492/BYT-DPMT về việc tăng cường phòng chống dịch cúm lợn A(H1N1) và bệnh dịch mùa hè do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2492/BYT-DPMTNgày ban hành: 27 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2492/BYT-DPMTV/v tăng cường phòng chống dịch
Báo cáo số 341/BC-BYT về công tác cải cách hành chính tháng 4 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Báo cáo số 341/BC-BYT về công tác cải cách hành chính tháng 4 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 341/BC-BYTNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 341/BC-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009
Chỉ thị 04/CT-BYT về việc triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chỉ thị 04/CT-BYT về việc triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 04/CT-BYTNgày ban hành: 13 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Quốc Triệu BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/CT-BYT Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009 CHỈ THỊ VỀ

Nguyễn Quốc Triệu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 20/09/2020 06:47:34
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Quốc Triệu

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB