Nguyễn Tấn Dũng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Số hiệu: 60/2013/NĐ-CPNgày ban hành: 19 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 60/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 06
Quyết định 33/2013/QĐ-TTg năm 2013 chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 33/2013/QĐ-TTg năm 2013 chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 33/2013/QĐ-TTgNgày ban hành: 04 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 33/2013/QĐ-TTg Hà Nội,
Quyết định 34/2013/QĐ-TTg về Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 34/2013/QĐ-TTg về Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 34/2013/QĐ-TTgNgày ban hành: 04 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 34/2013/QĐ-TTg Hà Nội,
Quyết định 813/QĐ-TTg năm 2013 bổ nhiệm ông Hà Kim Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 813/QĐ-TTg năm 2013 bổ nhiệm ông Hà Kim Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 813/QĐ-TTgNgày ban hành: 25 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 813/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng
Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2013 tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2013 tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 09/CT-TTgNgày ban hành: 24 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/CT-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 05
Quyết định 765/QĐ-TTg năm 2013 kiện toàn Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 765/QĐ-TTg năm 2013 kiện toàn Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 765/QĐ-TTgNgày ban hành: 22 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 765/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22
Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương

Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương

Số hiệu: 49/2013/NĐ-CPNgày ban hành: 14 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 05
Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Số hiệu: 48/2013/NĐ-CPNgày ban hành: 14 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 48/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 05
Nghị định 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Nghị định 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Số hiệu: 50/2013/NĐ-CPNgày ban hành: 14 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 50/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 05
Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Số hiệu: 44/2013/NĐ-CPNgày ban hành: 10 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 44/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05
Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

Số hiệu: 46/2013/NĐ-CPNgày ban hành: 10 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05
Quyết định 646/QĐ-TTg năm 2013 về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 646/QĐ-TTg năm 2013 về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 646/QĐ-TTgNgày ban hành: 25 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 646/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng
Quyết định 21/2013/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 21/2013/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 21/2013/QĐ-TTgNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/2013/QĐ-TTg Hà Nội,
Nghị định 39/2013/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Nghị định 39/2013/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Số hiệu: 39/2013/NĐ-CPNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 39/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04
Nghị định 39/2013/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Nghị định 39/2013/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Số hiệu: 39/2013/NĐ-CPNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 39/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04

Nguyễn Tấn Dũng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/05/2023 11:43:50
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Tấn Dũng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB