Nguyễn Tấn Dũng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 20/2013/QĐ-TTgNgày ban hành: 18 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày
Quyết định 601/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 601/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 601/QĐ-TTgNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 601/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17
Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Số hiệu: 29/2013/NĐ-CPNgày ban hành: 08 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 04
Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3

Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3

Số hiệu: 48/NQ-CPNgày ban hành: 04 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 48/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013
Quyết định 540/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 540/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 540/QĐ-TTgNgày ban hành: 01 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 540/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng
Nghị quyết 37/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 37/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 37/NQ-CPNgày ban hành: 25 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/NQ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013
Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2013 vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2013 vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 35/NQ-CPNgày ban hành: 18 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 35/NQ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013
Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Hóa để thành lập thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa còn lại; thành lập phường thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Hóa để thành lập thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa còn lại; thành lập phường thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 33/NQ-CPNgày ban hành: 18 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013
Quyết định 449/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 449/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 449/QĐ-TTgNgày ban hành: 12 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 449/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12
Nghị quyết 32/NQ-CP năm 2013 về phiên họp Chính phủ  thường kỳ tháng 02

Nghị quyết 32/NQ-CP năm 2013 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02

Số hiệu: 32/NQ-CPNgày ban hành: 07 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013
Quyết định 373/QĐ-TTg năm 2013 về đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương

Quyết định 373/QĐ-TTg năm 2013 về đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương

Số hiệu: 373/QĐ-TTgNgày ban hành: 01 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 373/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01
Quyết định 369/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 369/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 369/QĐ-TTgNgày ban hành: 28 tháng 02 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 369/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28
Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2013 sửa đổi Quyết định 315/QĐ-TTg thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2013 sửa đổi Quyết định 315/QĐ-TTg thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 358/QĐ-TTgNgày ban hành: 27 tháng 02 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 358/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27
Quyết định 357/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt và ký Nghị định thư số 2 về quyền vận chuyển 5 thuộc Hiệp định vận chuyển hàng không giữa các Quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 357/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt và ký Nghị định thư số 2 về quyền vận chuyển 5 thuộc Hiệp định vận chuyển hàng không giữa các Quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 357/QĐ-TTgNgày ban hành: 27 tháng 02 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 357/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27
Quyết định 13/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 13/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 13/2013/QĐ-TTgNgày ban hành: 06 tháng 02 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2013/QĐ-TTg Hà Nội,

Nguyễn Tấn Dũng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 21/03/2023 10:40:30
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Tấn Dũng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB