Nguyễn Thành Biên, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 27/2012/TT-BCT quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng quy định tại Thông tư 24/2010/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Thông tư 27/2012/TT-BCT quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng quy định tại Thông tư 24/2010/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 27/2012/TT-BCTNgày ban hành: 26 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2012/TT-BCT Hà Nội, ngày 26
Thông tư 25/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn cấp chứng nhận và thủ tục nhập, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Thông tư 25/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn cấp chứng nhận và thủ tục nhập, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 25/2012/TT-BCTNgày ban hành: 17 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2012/TT-BCT Hà Nội, ngày 17
Thông tư 24/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Thông tư 24/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu: 24/2012/TT-BCTNgày ban hành: 17 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2012/TT-BCT Hà Nội, ngày 17
Công văn 2548/BCT-XNK về gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất thiết bị y tế do Bộ Công thương ban hành

Công văn 2548/BCT-XNK về gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất thiết bị y tế do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 2548/BCT-XNKNgày ban hành: 27 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2548/BCT-XNK V/v gia hạn thời gian
Công văn 2498/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất hàng hóa do Bộ Công thương ban hành

Công văn 2498/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất hàng hóa do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 2498/BCT-XNKNgày ban hành: 26 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2498/BCT-XNK V/v tạm nhập tái xuất
Thông tư 05/2012/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Thông tư 05/2012/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 05/2012/TT-BCTNgày ban hành: 20 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2012/TT-BCT Hà Nội, ngày 20
Thông tư 02/2012/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 02/2012/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 02/2012/TT-BCTNgày ban hành: 18 tháng 01 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2012/TT-BCT Hà Nội, ngày 18
Thông tư 44/2011/TT-BCT về nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Thông tư 44/2011/TT-BCT về nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 44/2011/TT-BCTNgày ban hành: 26 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 44/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 26
Công văn 9518/BCT-XNK phối hợp thực hiện quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Công văn 9518/BCT-XNK phối hợp thực hiện quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 9518/BCT-XNKNgày ban hành: 14 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9518/BCT-XNK V/v phối hợp thực hiện
Công văn 9518/BCT-XNK phối hợp thực hiện quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Công văn 9518/BCT-XNK phối hợp thực hiện quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 9518/BCT-XNKNgày ban hành: 14 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9518/BCT-XNK V/v phối hợp thực hiện
Công văn 9360/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất mặt hàng máy vi tính xách tay do Bộ Công thương ban hành

Công văn 9360/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất mặt hàng máy vi tính xách tay do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 9360/BCT-XNKNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9360/BCT-XNK V/v tạm nhập tái xuất
Công văn 9358/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất thiết bị y tế do Bộ Công thương ban hành

Công văn 9358/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất thiết bị y tế do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 9358/BCT-XNKNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9358/BCT-XNK V/v tạm nhập tái xuất
Công văn 9360/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất mặt hàng máy vi tính xách tay do Bộ Công thương ban hành

Công văn 9360/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất mặt hàng máy vi tính xách tay do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 9360/BCT-XNKNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9360/BCT-XNK V/v tạm nhập tái xuất
Công văn 9358/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất thiết bị y tế do Bộ Công thương ban hành

Công văn 9358/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất thiết bị y tế do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 9358/BCT-XNKNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9358/BCT-XNK V/v tạm nhập tái xuất
Thông tư 37/2011/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 37/2011/TT-BCT sửa đổi Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 37/2011/TT-BCTNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 37/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 10

Nguyễn Thành Biên, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 19:54:20
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Thành Biên

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB