Nguyễn Thành Biên, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Thông tư 32/2011/TT-BCT sửa đổi Thông tư 24/2010/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 32/2011/TT-BCT sửa đổi Thông tư 24/2010/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 32/2011/TT-BCTNgày ban hành: 05 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 05
Thông tư 32/2011/TT-BCT sửa đổi Thông tư 24/2010/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 32/2011/TT-BCT sửa đổi Thông tư 24/2010/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 32/2011/TT-BCTNgày ban hành: 05 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 05
Công văn 5569/BCT-XNK triển khai Thông báo 197/TB-BCT về nhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động và Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống do Bộ Công thương ban hành

Công văn 5569/BCT-XNK triển khai Thông báo 197/TB-BCT về nhập khẩu rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động và Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5569/BCT-XNKNgày ban hành: 22 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5569/BCT-XNKV/v triển khai thực
Công văn 5381/BCT-XNK thực hiện Thông tư 20/2011/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Công văn 5381/BCT-XNK thực hiện Thông tư 20/2011/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5381/BCT-XNKNgày ban hành: 16 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5381/BCT-XNKV/v thực hiện Thông tư
Thông tư 20/2011/TT-BCT về quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 20/2011/TT-BCT về quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 20/2011/TT-BCTNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 12
Thông tư 20/2011/TT-BCT về quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 20/2011/TT-BCT về quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 20/2011/TT-BCTNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 12
Quyết định 5569/QĐ-BCT năm 2010 bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 5569/QĐ-BCT năm 2010 bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5569/QĐ-BCTNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5569/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng
Công văn 10221/BCT-XNK thực hiện Công văn 7021/VPCP-KTTH do Bộ Công thương ban hành

Công văn 10221/BCT-XNK thực hiện Công văn 7021/VPCP-KTTH do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 10221/BCT-XNKNgày ban hành: 12 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10221/BCT-XNKV/v thực hiện công văn số
Quyết định 5251/QĐ-BCT năm 2010 về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thương mại cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 5251/QĐ-BCT năm 2010 về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thương mại cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5251/QĐ-BCTNgày ban hành: 08 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5251/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 08 tháng
Quyết định 5089/QĐ-BCT năm 2010 phê duyệt Đề án “Phát huy khả năng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tổng hợp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Châu Phi” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 5089/QĐ-BCT năm 2010 phê duyệt Đề án “Phát huy khả năng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tổng hợp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Châu Phi” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5089/QĐ-BCTNgày ban hành: 01 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 5089/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 01
Công văn 9688/BCT-KHCN giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 32/2009/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Công văn 9688/BCT-KHCN giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 32/2009/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 9688/BCT-KHCNNgày ban hành: 27 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9688/BCT-KHCNV/v giải quyết vướng
Thông tư 33/2010/TT-BCT quy định việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, gia cầm đông lạnh và không đông lạnh do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 33/2010/TT-BCT quy định việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu phủ tạng gia súc, gia cầm đông lạnh và không đông lạnh do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 33/2010/TT-BCTNgày ban hành: 11 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 33/2010/TT-BCT Hà Nội, ngày 11 tháng 9
Công văn 5699/BCT-XNK thực hiện Nghị quyết 18/NQ-CP do Bộ Công thương ban hành

Công văn 5699/BCT-XNK thực hiện Nghị quyết 18/NQ-CP do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5699/BCT-XNKNgày ban hành: 10 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 5699/BCT-XNKV/v thực hiện Nghị quyết
Công văn 5355/BCT-XNK thực hiện Quyết định 10/2010/QĐ-TTg quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Công văn 5355/BCT-XNK thực hiện Quyết định 10/2010/QĐ-TTg quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5355/BCT-XNKNgày ban hành: 01 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5355/BCT-XNKV/v triển khai thực hiện
Quyết định 2879/QĐ-BCT năm 2010 phê duyệt và ban hành danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 2879/QĐ-BCT năm 2010 phê duyệt và ban hành danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 2879/QĐ-BCTNgày ban hành: 01 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Biên BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2879/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm

Nguyễn Thành Biên, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 20/09/2020 06:42:13
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Thành Biên

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB