Nguyễn Thanh Long, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 30/2012/TT-BYT quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thông tư 30/2012/TT-BYT quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 30/2012/TT-BYTNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thanh Long BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2012/TT-BYT Hà Nội, ngày 05 tháng 12
Thông tư 16/2012/TT-BYT quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Thông tư 16/2012/TT-BYT quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Số hiệu: 16/2012/TT-BYTNgày ban hành: 22 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thanh Long BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2012/TT-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 10
Thông tư 15/2012/TT-BYT quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thông tư 15/2012/TT-BYT quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 15/2012/TT-BYTNgày ban hành: 12 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thanh Long BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2012/TT-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 9
Quyết định 66/QĐ-AIDS năm 2009 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS do Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành

Quyết định 66/QĐ-AIDS năm 2009 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS do Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành

Số hiệu: 66/QĐ-AIDSNgày ban hành: 10 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thanh Long BỘ Y TẾCỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 66/QĐ-AIDS Hà Nội, ngày

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB