Nguyễn Thanh Sơn, Irina Bokova, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp quốc (Unesco) giai đoạn 2010 - 2015

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp quốc (Unesco) giai đoạn 2010 - 2015

Số hiệu: 52/2010/SL-LPQTNgày ban hành: 01 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Thanh Sơn, Irina Bokova BỘ NGOẠI GIAO ------- Số: 52/2010/SL-LPQT Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010 Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ nước

Nguyễn Thanh Sơn, Irina Bokova, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/10/2020 06:05:16
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Thanh Sơn, Irina Bokova

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB