Nguyễn Thế Thảo, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 04/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 04/2013/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thành phố Hà Nội

Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thành phố Hà Nội

Số hiệu: 63/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 63/QĐ-UBND Hà
Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 29/2012/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 2677/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội

Quyết định 2677/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội

Số hiệu: 2677/QĐ-UBNDNgày ban hành: 18 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2677/QĐ-UBND Hà
Quyết định 2449/QĐ-UBND năm 2012 về Quy chế chế độ thông tin, báo cáo, họp chỉ đạo, triển khai ứng phó với lũ, bão trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 2449/QĐ-UBND năm 2012 về Quy chế chế độ thông tin, báo cáo, họp chỉ đạo, triển khai ứng phó với lũ, bão trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 2449/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2449/QĐ-UBND Hà
Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2012 về kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội

Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2012 về kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội

Số hiệu: 1550/QĐ-UBNDNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1550/QĐ-UBND Hà
Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2012 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2012 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 06/CT-UBNDNgày ban hành: 20 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 06/CT-UBND Hà Nội,
Quyết định 1130/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 1130/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1130/QĐ-UBNDNgày ban hành: 13 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1130/QĐ-UBND Hà
Quyết định 02/2012/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 02/2012/QĐ-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Quyết định 4548/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 4548/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4548/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4548/QĐ-UBND Hà
Quyết định 4548/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 4548/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4548/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4548/QĐ-UBND Hà
Quyết định 4525/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 4525/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4525/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4525/QĐ-UBND Hà
Quyết định 19/2011/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức, chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức, chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 19/2011/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 19/2011/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức, chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức, chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 19/2011/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2011 về công tác phòng, chống lụt, bão do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2011 về công tác phòng, chống lụt, bão do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 06/CT-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Thế Thảo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-UBND Hà Nội,

Nguyễn Thế Thảo, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/10/2020 00:41:49
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Thế Thảo

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB