Nguyễn Thị Hằng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 12/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thuỷ điện do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 12/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thuỷ điện do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 12/2007/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 02 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 12/2007/TT-BLĐTBXH Hà
Thông tư 11/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Thông tư 11/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Số hiệu: 11/2007/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 26 tháng 07 năm 2007 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 11/2007/TT-BLĐTBXH Hà
Quyết định 16/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành tạm thời Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 16/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành tạm thời Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 16/2007/QĐ-BLĐTBXHNgày ban hành: 29 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:
Quyết định 13/2007/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Quy chế mẫu của Trung tâm dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 13/2007/QĐ-BLĐTBXH Ban hành Quy chế mẫu của Trung tâm dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 13/2007/QĐ-BLĐTBXHNgày ban hành: 14 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 13/2007/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội ngày
Công văn số 1263/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Công văn số 1263/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Số hiệu: 1263/LĐTBXH-ATLĐNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1263/LĐTBXH-ATLĐV/v:
Quyết định 11/2007/QĐ-BLĐTBXH về phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Quyết định 11/2007/QĐ-BLĐTBXH về phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu: 11/2007/QĐ-BLĐTBXHNgày ban hành: 10 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 11/2007/QĐ-BLĐTBXH
Quyết định 468/QĐ-BLĐTBXH năm 2007 quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh và quy trình đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 468/QĐ-BLĐTBXH năm 2007 quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh và quy trình đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 468/QĐ-BLĐTBXHNgày ban hành: 06 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 468/QĐ-BLĐTBXH Hà
Quyết định 10/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và Giám đốc Trung tâm dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 10/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và Giám đốc Trung tâm dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 10/2007/QĐ-BLĐTBXHNgày ban hành: 04 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 10/2007/QĐ-BLĐTBXH
Thông tư 05/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc tính mức lương hưu đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu theo Quyết định 287/2006/QĐ-TTg do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 05/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc tính mức lương hưu đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu theo Quyết định 287/2006/QĐ-TTg do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 05/2007/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 04 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 05/2007/TT-BLĐTBXH Hà
Quyết định 07/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành

Quyết định 07/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành

Số hiệu: 07/2007/QĐ-BLĐTBXHNgày ban hành: 23 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI **** Số: 07/2007/QĐ-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thông tư 02/2007/TT-BLĐTBXH bổ sung, sửa đổi Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 02/2007/TT-BLĐTBXH bổ sung, sửa đổi Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 02/2007/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 16 tháng 01 năm 2007 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNGTHƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 02/2007/TT-BLĐTBXH Hà
Quyết định 03/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành Điều lệ trường trung cấp nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 03/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành Điều lệ trường trung cấp nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 03/2007/QĐ-BLĐTBXHNgày ban hành: 04 tháng 01 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03 /2007/QĐ-BLĐTBXH Hà nội, ngày
Quyết định 02/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành Điều lệ trường cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 02/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành Điều lệ trường cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 02/2007/QĐ-BLĐTBXHNgày ban hành: 04 tháng 01 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 02 /2007/QĐ-BLĐTBXH Hà nội, ngày
Quyết định 12/2006/QĐ-LĐTBXH Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực lao động - người có công và xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 12/2006/QĐ-LĐTBXH Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực lao động - người có công và xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 12/2006/QĐ-LĐTBXHNgày ban hành: 25 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/2006/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 25
Quyết định 1183/2006/QĐ-BLĐTBXH ban hành kế hoạch thực hiện luật phòng, chống tham nhũng của bộ lao động – thương binh và xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Quyết định 1183/2006/QĐ-BLĐTBXH ban hành kế hoạch thực hiện luật phòng, chống tham nhũng của bộ lao động – thương binh và xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu: 1183/2006/QĐ-BLĐTBXHNgày ban hành: 30 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hằng BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1183 /QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30

Nguyễn Thị Hằng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 27/09/2020 01:25:02
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Thị Hằng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB