Nguyễn Thị Hoàng Anh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông báo 08/2010/TB-LPQT về ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Thông báo 08/2010/TB-LPQT về ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 08/2010/TB-LPQTNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 08/2010/TB-LPQT Hà Nội, ngày
Thông báo số 05/2009/TB-LPQT về ngày Điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Thông báo số 05/2009/TB-LPQT về ngày Điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 05/2009/TB-LPQTNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 05/2009/TB-LPQT Hà Nội, ngày
Thông báo số 03/2009/TB-LPQT về việc ngày Điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Thông báo số 03/2009/TB-LPQT về việc ngày Điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 03/2009/TB-LPQTNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/2009/TB-LPQT Hà Nội, ngày
Thông báo số 06/2009/TB-LPQT về việc ngày Điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Thông báo số 06/2009/TB-LPQT về việc ngày Điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 06/2009/TB-LPQTNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 06/2009/TB-LPQT Hà Nội, ngày
Thông báo số 02/2009/TB/LPQT về việc chấm dứt hiệu lực Điều ước quốc tế hai bên do Bộ Ngoại giao ban hành

Thông báo số 02/2009/TB/LPQT về việc chấm dứt hiệu lực Điều ước quốc tế hai bên do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 02/2009/TB/LPQTNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 02/2009/TB/LPQT Hà Nội, ngày 22
Thông báo số 01/2009/TB-LPQT về ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Thông báo số 01/2009/TB-LPQT về ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 01/2009/TB-LPQTNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 01/2009/TB-LPQT Hà Nội, ngày
Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và người mang hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đô-mi-ni-ca-na

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và người mang hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đô-mi-ni-ca-na

Số hiệu: 48/2007/SL-LPQTNgày ban hành: 30 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 48/2007/SL-LPQT Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007 HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ê-cu-a-đo

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ê-cu-a-đo

Số hiệu: 47/2007/SL-LPQTNgày ban hành: 20 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 47/2007/SL-LPQT Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007 HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Thông báo số 04/2006/TB-LPQT về việc gia hạn điều ước quốc tế hai bên do Bộ Ngoại giao ban hành

Thông báo số 04/2006/TB-LPQT về việc gia hạn điều ước quốc tế hai bên do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 04/2006/TB-LPQTNgày ban hành: 15 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 04/2006/TB-LPQT Hà Nội, ngày 15 tháng 08
Thông báo số 01/2006/TB-LPQT về Ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Thông báo số 01/2006/TB-LPQT về Ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 01/2006/TB-LPQTNgày ban hành: 10 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 01/2006/TB-LPQT Hà Nội, ngày 10 tháng 05
Thông báo số 02/2006/TB-LPQT về Ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Thông báo số 02/2006/TB-LPQT về Ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 02/2006/TB-LPQTNgày ban hành: 10 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 02/2006/TB-LPQT Hà Nội, ngày 10 tháng 05
Thỏa thuận hợp tác về con nuôi quốc tế giữa Chính phủ  Việt Nam và Chính phủ Québec

Thỏa thuận hợp tác về con nuôi quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Québec

Số hiệu: khôngsốNgày ban hành: 15 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Thoả thuận Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 113/2005/LPQT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005 Thỏa thuận hợp tác về con nuôi quốc tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa
Điều ước số 61/2005/LPQT về việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Ngoại giao ban hành

Điều ước số 61/2005/LPQT về việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 61/2005/LPQTNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO****** Số: 61/2005/LPQT Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2005 Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Bản ghi nhớ số 53/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nederlandse Financierings – Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO)

Bản ghi nhớ số 53/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nederlandse Financierings – Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO)

Số hiệu: 53/2005/LPQTNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số:
Công văn số 528/CV-NG-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc đính chính Công văn sao lục Hiệp định giữa Việt Nam và Ma-rốc về miễn thị thực

Công văn số 528/CV-NG-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc đính chính Công văn sao lục Hiệp định giữa Việt Nam và Ma-rốc về miễn thị thực

Số hiệu: 528/CV-NG-LPQTNgày ban hành: 09 tháng 03 năm 2005 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 528/CV-NG-LPQTV/v:Đính chính công văn sao

Nguyễn Thị Hoàng Anh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 07/03/2021 21:42:05
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Thị Hoàng Anh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB