Nguyễn Thị Kim Tiến, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 09/2013/TT-BYT hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thông tư 09/2013/TT-BYT hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 09/2013/TT-BYTNgày ban hành: 29 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/TT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng
Công điện 1283/CĐ-BYT về tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng do Bộ Y tế ban hành

Công điện 1283/CĐ-BYT về tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1283/CĐ-BYTNgày ban hành: 13 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1283/CĐ-BYT Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm
Thông tư 44/2011/TT-BYT về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thông tư 44/2011/TT-BYT về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 44/2011/TT-BYTNgày ban hành: 06 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 44/2011/TT-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng
Công văn 6307/BYT-DP về tăng cường phòng, chống dịch và giảm tử vong do tay chân miệng do Bộ Y tế ban hành

Công văn 6307/BYT-DP về tăng cường phòng, chống dịch và giảm tử vong do tay chân miệng do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6307/BYT-DPNgày ban hành: 07 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6307/BYT-DP V/v tăng cường phòng, chống
Thông tư 33/2011/TT-BYT quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh do Bộ Y tế ban hành

Thông tư 33/2011/TT-BYT quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 33/2011/TT-BYTNgày ban hành: 26 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 33/2011/TT-BYT Hà Nội, ngày 26 tháng
Thông tư 33/2011/TT-BYT quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh do Bộ Y tế ban hành

Thông tư 33/2011/TT-BYT quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 33/2011/TT-BYTNgày ban hành: 26 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 33/2011/TT-BYT Hà Nội, ngày 26 tháng
Công văn 3295/BYT-KH-TC về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

Công văn 3295/BYT-KH-TC về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 3295/BYT-KH-TCNgày ban hành: 26 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3295/BYT-KH-TCV/v cơ chế tự chủ, tự
Quyết định 4308/QĐ-BYT năm 2009 ban hành Quy trình thanh tra trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 4308/QĐ-BYT năm 2009 ban hành Quy trình thanh tra trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4308/QĐ-BYTNgày ban hành: 06 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến BỘ Y TẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4308/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm
Báo cáo số 831/BC-BYT về kết quả thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành

Báo cáo số 831/BC-BYT về kết quả thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 831/BC-BYTNgày ban hành: 03 tháng 09 năm 2009 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 831/BC-BYT Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2009
Công văn số 7320/BYT-TB-CT về việc hướng dẫn triển khai quyết định 3333/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

Công văn số 7320/BYT-TB-CT về việc hướng dẫn triển khai quyết định 3333/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 7320/BYT-TB-CTNgày ban hành: 24 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------- Số: 7320/BYT-TB-CTV/v hướng dẫn triển khai quyết
Quyết định 2626/QĐ-BYT về quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học - Bộ Y tế nhiệm kỳ 2008- 2012 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 2626/QĐ-BYT về quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học - Bộ Y tế nhiệm kỳ 2008- 2012 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2626/QĐ-BYTNgày ban hành: 22 tháng 07 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến BỘ Y TẾ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 2626/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2008 QUYẾT
Quyết định 1559/QĐ-BYT năm 2008 về Kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử (E-Office) trong xử lý văn bản hành chính nhà nước của Cơ quan Bộ Y tế năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 1559/QĐ-BYT năm 2008 về Kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử (E-Office) trong xử lý văn bản hành chính nhà nước của Cơ quan Bộ Y tế năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1559/QĐ-BYTNgày ban hành: 07 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1559/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2008
Quyết định 09/2008/QĐ-BYT về danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 09/2008/QĐ-BYT về danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 09/2008/QĐ-BYTNgày ban hành: 20 tháng 02 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến BỘ Y TẾ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 09/2008/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm

Nguyễn Thị Kim Tiến, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/10/2020 06:56:03
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Thị Kim Tiến

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB