Nguyễn Thị Nghĩa, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 7752/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 7752/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7752/BGDĐT-CSVCTBTHNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 7752/BGDĐT-CSVCTBTH
Công điện 655/CĐ-BGDĐT về phối hợp chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo điện

Công điện 655/CĐ-BGDĐT về phối hợp chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo điện

Số hiệu: 655/CĐ-BGDĐTNgày ban hành: 25 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 655/CĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày
Thông tư 23/2012/TT-BGDĐT về Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 23/2012/TT-BGDĐT về Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 23/2012/TT-BGDĐTNgày ban hành: 27 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2012/TT-BGDĐT Hà
Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 21/2012/TT-BGDĐTNgày ban hành: 15 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2012/TT-BGDĐT Hà
Quyết định 2226/QĐ-BGDĐT năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định 2226/QĐ-BGDĐT năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số hiệu: 2226/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2226/QĐ-BGDĐT Hà Nội,
Quyết định 1866/QĐ-BGDĐT năm 2012 về Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 1866/QĐ-BGDĐT năm 2012 về Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1866/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 17 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1866/QĐ-BGDĐT Hà Nội,
Quyết định 1660/QĐ-BGDĐT năm 2012 dừng tuyển sinh đối với Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 1660/QĐ-BGDĐT năm 2012 dừng tuyển sinh đối với Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1660/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1660/QĐ-BGDĐT Hà Nội,
Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 48/2011/TT-BGDĐTNgày ban hành: 25 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 48/2011/TT-BGDĐT Hà
Công văn 5859/BGDĐT-TTr hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 - 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 5859/BGDĐT-TTr hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 - 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5859/BGDĐT-TTrNgày ban hành: 05 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5859/BGDĐT-TTr V/v Hướng
Công văn 5859/BGDĐT-TTr hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 - 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 5859/BGDĐT-TTr hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 - 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5859/BGDĐT-TTrNgày ban hành: 05 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5859/BGDĐT-TTr V/v Hướng
Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 28/2011/TT-BGDĐTNgày ban hành: 15 tháng 07 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/2011/TT-BGDĐT Hà
Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT về quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT về quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 17/2011/TT-BGDĐTNgày ban hành: 14 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2011/TT-BGDĐT
Thông tư 16/2011/TT-BGDĐT quy định về trang bị quản lý đồ chơi trẻ em trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 16/2011/TT-BGDĐT quy định về trang bị quản lý đồ chơi trẻ em trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 16/2011/TT-BGDĐTNgày ban hành: 13 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số : 16/2011/TT-BGDĐT Hà
Công văn 7151/BGDĐT-CSVCTBTH ủng hộ kinh phí mua sách giáo khoa cho giáo viên và học sinh các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại vì mưa lũ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 7151/BGDĐT-CSVCTBTH ủng hộ kinh phí mua sách giáo khoa cho giáo viên và học sinh các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại vì mưa lũ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7151/BGDĐT-CSVCTBTHNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 6468/BGDĐT-TTr thanh tra tuyển sinh đầu cấp và các khoản thu đầu năm học trong các nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 6468/BGDĐT-TTr thanh tra tuyển sinh đầu cấp và các khoản thu đầu năm học trong các nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6468/BGDĐT-TTrNgày ban hành: 07 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6468/BGDĐT-TTrV/v thanh tra

Nguyễn Thị Nghĩa, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 29/09/2020 15:38:09
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Thị Nghĩa

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB