Nguyễn Thiện Nhân, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 880/TTg- KGVX bổ sung danh sách các tỉnh, thành phố thực hiện Đề án 2088 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 880/TTg- KGVX bổ sung danh sách các tỉnh, thành phố thực hiện Đề án 2088 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 880/TTg-KGVXNgày ban hành: 19 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 880/TTg- KGVX V/v bổ sung danh
Quyết định 647/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, nhiễm HIV/AIDS, là nạn nhân của chất độc hóa học, khuyết tật nặng và bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 647/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, nhiễm HIV/AIDS, là nạn nhân của chất độc hóa học, khuyết tật nặng và bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 647/QĐ-TTgNgày ban hành: 26 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 647/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26
Quyết định 410/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 410/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 410/QĐ-TTgNgày ban hành: 07 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 410/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07
Quyết định 359/QĐ-TTg năm 2013 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 359/QĐ-TTg năm 2013 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 359/QĐ-TTgNgày ban hành: 27 tháng 02 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 359/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27
Công văn 199/TTg-KGVX báo cáo sơ kết tình hình thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Chỉ thị 1973/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 199/TTg-KGVX báo cáo sơ kết tình hình thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Chỉ thị 1973/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 199/TTg-KGVXNgày ban hành: 30 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/TTg-KGVX V/v báo cáo sơ
Quyết định 211/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 211/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 211/QĐ-TTgNgày ban hành: 23 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23
Quyết định 173/QĐ-TTg năm 2013 về thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 173/QĐ-TTg năm 2013 về thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 173/QĐ-TTgNgày ban hành: 16 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 173/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16
Quyết định 05/QĐ-BCĐXDĐHXS năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc

Quyết định 05/QĐ-BCĐXDĐHXS năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc

Số hiệu: 05/QĐ-BCĐXDĐHXSNgày ban hành: 10 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quyết định 51/2012/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng và trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 51/2012/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng và trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 51/2012/QĐ-TTgNgày ban hành: 16 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 51/2012/QĐ-TTg Hà Nội,
Quyết định 1122/QĐ-TTg năm 2012 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1122/QĐ-TTg năm 2012 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1122/QĐ-TTgNgày ban hành: 22 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1122/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22
Quyết định 811/QĐ-TTg năm 2012 bổ sung kinh phí năm 2012 cho Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 811/QĐ-TTg năm 2012 bổ sung kinh phí năm 2012 cho Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 811/QĐ-TTgNgày ban hành: 02 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 811/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02
Quyết định 317/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 317/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 317/QĐ-TTgNgày ban hành: 15 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15
Quyết định 303/QĐ-TTg năm 2012 quy định cơ chế tài chính đặc thù của Trường Đại học Việt Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 303/QĐ-TTg năm 2012 quy định cơ chế tài chính đặc thù của Trường Đại học Việt Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 303/QĐ-TTgNgày ban hành: 14 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 303/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14
Quyết định 27/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 27/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 27/QĐ-TTgNgày ban hành: 05 tháng 01 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng
Quyết định 72/2011/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 72/2011/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 72/2011/QĐ-TTgNgày ban hành: 22 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/2011/QĐ-TTg Hà Nội,

Nguyễn Thiện Nhân, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 03/06/2023 14:34:19
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Thiện Nhân

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB