Nguyễn Thiện Nhân, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Quyết định 72/2011/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 72/2011/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 72/2011/QĐ-TTgNgày ban hành: 22 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/2011/QĐ-TTg Hà Nội,
Quyết định 63/2011/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục kèm theo Quyết định 61/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 63/2011/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục kèm theo Quyết định 61/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 63/2011/QĐ-TTgNgày ban hành: 10 tháng 11 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2011/QĐ-TTg Hà Nội,
Quyết định 1895/QĐ-TTg năm 2011 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trang thiết bị y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1895/QĐ-TTg năm 2011 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trang thiết bị y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1895/QĐ-TTgNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1895/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26
Quyết định 60/2011/QĐ-TTg quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 60/2011/QĐ-TTg quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 60/2011/QĐ-TTgNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2011/QĐ-TTg Hà Nội,
Quyết định 92/QĐ-BCĐCNC năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 do Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 ban hành

Quyết định 92/QĐ-BCĐCNC năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 do Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 ban hành

Số hiệu: 92/QĐ-BCĐCNCNgày ban hành: 25 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh
Quyết định 92/QĐ-BCĐCNC năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 do Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 ban hành

Quyết định 92/QĐ-BCĐCNC năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 do Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 ban hành

Số hiệu: 92/QĐ-BCĐCNCNgày ban hành: 25 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh
Quyết định 1875/QĐ-TTg năm 2011 thay đổi Phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng ban và bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1875/QĐ-TTg năm 2011 thay đổi Phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng ban và bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1875/QĐ-TTgNgày ban hành: 25 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1875/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25
Quyết định 1780/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1780/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1780/QĐ-TTgNgày ban hành: 12 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1780/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12
Công văn 1852/TTg-KGVX phê duyêt Quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1852/TTg-KGVX phê duyêt Quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1852/TTg-KGVXNgày ban hành: 11 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1852/TTg-KGVX V/v phê duyêt
Quyết định 1769/QĐ-TTg năm 2011 nâng cấp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thành cơ sở giáo dục đại học công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1769/QĐ-TTg năm 2011 nâng cấp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thành cơ sở giáo dục đại học công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1769/QĐ-TTgNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1769/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10
Quyết định 1769/QĐ-TTg năm 2011 nâng cấp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thành cơ sở giáo dục đại học công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1769/QĐ-TTg năm 2011 nâng cấp Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thành cơ sở giáo dục đại học công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1769/QĐ-TTgNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1769/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10
Quyết định 1674/QĐ-TTg năm 2011 về thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1674/QĐ-TTg năm 2011 về thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1674/QĐ-TTgNgày ban hành: 26 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1674/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26
Quyết định 1640/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1640/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1640/QĐ-TTgNgày ban hành: 21 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1640/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21
Quyết định 1640/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1640/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1640/QĐ-TTgNgày ban hành: 21 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1640/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21
Quyết định 1611/QĐ-TTg năm 2011 về thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1611/QĐ-TTg năm 2011 về thành lập Trung tâm Vệ tinh Quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1611/QĐ-TTgNgày ban hành: 16 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thiện Nhân THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1611/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16

Nguyễn Thiện Nhân, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 07/03/2021 22:44:29
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Thiện Nhân

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB