Nguyễn Tiến Đoàn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn số 231/CV-SGD&ĐT của Sở Giáo dục TP. Hà Nội về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương

Công văn số 231/CV-SGD&ĐT của Sở Giáo dục TP. Hà Nội về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương

Số hiệu: 231/CV-SGD&ĐTNgày ban hành: 10 tháng 02 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Tiến Đoàn UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘISỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số:
Hướng dẫn số 1870/2005/HD-GDĐT về công tác thanh tra giáo dục năm học 2005 - 2006 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội ban hành

Hướng dẫn số 1870/2005/HD-GDĐT về công tác thanh tra giáo dục năm học 2005 - 2006 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1870/2005/HD-GDĐTNgày ban hành: 03 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Tiến Đoàn UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘISỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc********
Quyết định 1775/2005/QĐ-SGDĐT về Quy định tạm thời các tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục Trường phổ thông Thành phố Hà Nội do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội ban hành

Quyết định 1775/2005/QĐ-SGDĐT về Quy định tạm thời các tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục Trường phổ thông Thành phố Hà Nội do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1775/2005/QĐ-SGDĐTNgày ban hành: 22 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tiến Đoàn UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘISỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số:
Quy định 16/2004/QĐ-SGDĐT về việc cấp bản sao, đính chính các loại bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hệ Bổ túc, Trung học cơ sở hệ Bổ túc và các loại Giấy chứng nhận do Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội ban hành

Quy định 16/2004/QĐ-SGDĐT về việc cấp bản sao, đính chính các loại bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hệ Bổ túc, Trung học cơ sở hệ Bổ túc và các loại Giấy chứng nhận do Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 16/2004/QĐ-SGDĐTNgày ban hành: 05 tháng 01 năm 2004 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nguyễn Tiến Đoàn UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘISỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số:
Quy định 1533/QĐ-SGD&ĐT năm 2003 về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Quy định 1533/QĐ-SGD&ĐT năm 2003 về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1533/QĐ-SGD&ĐTNgày ban hành: 11 tháng 08 năm 2003 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nguyễn Tiến Đoàn UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘISỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số:

Nguyễn Tiến Đoàn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 24/09/2020 05:22:34
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Tiến Đoàn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB