Nguyễn Trọng Hỷ, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn số 1428/UBTDTT-PC về một số công tác cấp bách chấn chỉnh hoạt động bóng đá do Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Công văn số 1428/UBTDTT-PC về một số công tác cấp bách chấn chỉnh hoạt động bóng đá do Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 1428/UBTDTT-PCNgày ban hành: 27 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Trọng Hỷ UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1428/UBTDTT-PC Hà Nội, ngày
Quy chế 130/HĐPH năm 2006 về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban Thể dục thể thao do Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật ban hành

Quy chế 130/HĐPH năm 2006 về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban Thể dục thể thao do Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật ban hành

Số hiệu: 130/HĐPHNgày ban hành: 19 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quy chế Người ký: Nguyễn Trọng Hỷ UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIÉN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh
Quyết định 718/2006/QĐ-UBTDTT về hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Quyết định 718/2006/QĐ-UBTDTT về hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 718/2006/QĐ-UBTDTTNgày ban hành: 14 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trọng Hỷ UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 718/2006/QĐ-UBTDTT Hà Nội, ngày
Công văn số 1754/UBTDTT-PC của Ủy ban Thể dục Thể thao về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam

Công văn số 1754/UBTDTT-PC của Ủy ban Thể dục Thể thao về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam

Số hiệu: 1754/UBTDTT-PCNgày ban hành: 08 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Trọng Hỷ UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1754/UBTDTT-PC V/V Tổ chức các hoạt
Quyết định 1589/2003/QĐ-UBTDTT Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Thể dục thể thao Cơ sở do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành

Quyết định 1589/2003/QĐ-UBTDTT Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Thể dục thể thao Cơ sở do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành

Số hiệu: 1589/2003/QĐ-UBTDTTNgày ban hành: 19 tháng 09 năm 2003 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trọng Hỷ UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1589/2003/QĐ-UBTDTT Hà Nội,

Nguyễn Trọng Hỷ, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 17:38:26
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Trọng Hỷ

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB