Nguyễn Trường Tô, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2009 ban hành định mức lâm sinh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2009 ban hành định mức lâm sinh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 1259/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Tô ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1259/QĐ-UBND Hà
Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong đăng ký kinh doanh, thuế và con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Quyết định 847/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong đăng ký kinh doanh, thuế và con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 847/QĐ-UBNDNgày ban hành: 07 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Tô ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 847/QĐ-UBND Hà Giang,
Quyết định 3340/2008/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 2157/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Quyết định 3340/2008/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 2157/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 3340/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 08 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Tô ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Quyết định 3178/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định phương pháp tính giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Quyết định 3178/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định phương pháp tính giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 3178/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Tô UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3178/2008/QĐ-UBND Hà
Quyết định 1645/2008/QĐ-UBND quy định mức đóng góp kinh phí đối với đối tượng có nguồn thu nhập tự nguyện vào sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Quyết định 1645/2008/QĐ-UBND quy định mức đóng góp kinh phí đối với đối tượng có nguồn thu nhập tự nguyện vào sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 1645/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Tô ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Quyết định 3667/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục quản lý hoạt động thủy điện, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Quyết định 3667/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục quản lý hoạt động thủy điện, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 3667/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 27 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Tô ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Quyết định 2157/2006/QĐ-UBND về Quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Quyết định 2157/2006/QĐ-UBND về Quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 2157/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Tô ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Nguyễn Trường Tô, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 21:22:48
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Trường Tô

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB