Nguyễn Văn An, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006

Pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006

Số hiệu: 29/2006/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 05 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 29/2006/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Nghị quyết số 1014/2006/NQ-UBTVQH11 về việc chấm dứt hiệu lực của pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích do Ủy Ban thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 1014/2006/NQ-UBTVQH11 về việc chấm dứt hiệu lực của pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích do Ủy Ban thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 1014/2006/NQ-UBTVQH11Ngày ban hành: 05 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1014/2006/NQ-UBTVQH11 Hà
Nghị quyết số 1004/2006/NQ-UBTVQH11 về việc giải thể cơ quan điều tra hình sự khu vực 6 quân khu 5 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 1004/2006/NQ-UBTVQH11 về việc giải thể cơ quan điều tra hình sự khu vực 6 quân khu 5 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 1004/2006/NQ-UBTVQH11Ngày ban hành: 09 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1004/2006/NQ-UBTVQH11 Hà
Nghị quyết số 1002/2006/NQ-UBTVQH11 về việc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn cụ thể của từng ngạch kiểm toán viên nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 1002/2006/NQ-UBTVQH11 về việc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn cụ thể của từng ngạch kiểm toán viên nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 1002/2006/NQ-UBTVQH11Ngày ban hành: 03 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1002/2006/NQ-UBTVQH11 Hà
Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước; chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước; chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 1003/2006/NQ-UBTVQH11Ngày ban hành: 03 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******* Số: 1003/2006/NQ-UBTVQH11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Hà
Nghị quyết số 49/2005/NQ-QH11 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

Nghị quyết số 49/2005/NQ-QH11 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

Số hiệu: 49/2005/NQ-QH11Ngày ban hành: 19 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 49/2005/NQ-QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005
Nghị quyết số 50/2005/QH11  về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2006 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

Nghị quyết số 50/2005/QH11 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2006 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

Số hiệu: 50/2005/QH11Ngày ban hành: 19 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 50/2005/QH11 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2005 NGHỊ
Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2005

Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2005

Số hiệu: 27/2005/PL-UBTVQH11Ngày ban hành: 07 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 27/2005/PL-UBTVQH11 Hà Nội,
Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 về cơ cấu tổ chức của kiểm toán nhà nước do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 về cơ cấu tổ chức của kiểm toán nhà nước do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 916/2005/NQ-UBTVQH11Ngày ban hành: 15 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 916/2005/NQ-UBTVQH11 Hà Nội,
Nghị quyết số 917/2005/NQ-UBTVQH11 về việc quy định quy trình xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hàn

Nghị quyết số 917/2005/NQ-UBTVQH11 về việc quy định quy trình xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hàn

Số hiệu: 917/2005/NQ-UBTVQH11Ngày ban hành: 15 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 917/2005/NQ-UBTVQH11 Hà Nội,
Nghị quyết số 899/2005/NQ/UBTVQH11 về việc Việt Nam tham gia chương trình thẻ đi lại doanh nhân APEC do Ủy Ban thường vụ quốc hội ban hành

Nghị quyết số 899/2005/NQ/UBTVQH11 về việc Việt Nam tham gia chương trình thẻ đi lại doanh nhân APEC do Ủy Ban thường vụ quốc hội ban hành

Số hiệu: 899/2005/NQ/UBTVQH11Ngày ban hành: 19 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 899/2005/NQ/UBTVQH11 Hà Nội,
Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 755/2005/NQ-UBTVQH11Ngày ban hành: 02 tháng 04 năm 2005 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 755/2005/NQ-UBTVQH11 Hà
Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 753/2005/NQ-UBTVQH11Ngày ban hành: 02 tháng 04 năm 2005 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 753/2005/NQ-UBTVQH11 Hà
Nghị quyết số 751/2005/NQ-UBTVQH11 về Ngày truyền thống của Văn phòng Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Nghị quyết số 751/2005/NQ-UBTVQH11 về Ngày truyền thống của Văn phòng Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Số hiệu: 751/2005/NQ-UBTVQH11Ngày ban hành: 02 tháng 03 năm 2005 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 751/2005/NQ-UBTVQH11 Hà Nội,
Nghị quyết số 746/2005/NQ-UBTVQH11 về việc khiếu nại các hành vi thương mại do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành, để giải thích điểm c khoản 2 điều 241 của Luật Thương mại

Nghị quyết số 746/2005/NQ-UBTVQH11 về việc khiếu nại các hành vi thương mại do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành, để giải thích điểm c khoản 2 điều 241 của Luật Thương mại

Số hiệu: 746/2005/NQ-UBTVQH11Ngày ban hành: 28 tháng 01 năm 2005 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 746/2005/NQ-UBTVQH11 Hà

Nguyễn Văn An, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/03/2023 12:30:16
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Văn An

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB