Nguyễn Văn Bình, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 1082/QĐ-NHNN năm 2012 phân công công tác Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước

Quyết định 1082/QĐ-NHNN năm 2012 phân công công tác Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước

Số hiệu: 1082/QĐ-NHNNNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1082/QĐ-NHNN Hà Nội,
Chỉ thị 03/CT-NHNN năm 2012 về công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chỉ thị 03/CT-NHNN năm 2012 về công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 03/CT-NHNNNgày ban hành: 16 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Văn Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-NHNN Hà Nội, ngày 16
Thông tư 32/2011/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 11/2011/TT-NHNN quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 32/2011/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 11/2011/TT-NHNN quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 32/2011/TT-NHNNNgày ban hành: 06 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2011/TT-NHNN Hà
Thông tư 32/2011/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 11/2011/TT-NHNN quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 32/2011/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 11/2011/TT-NHNN quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 32/2011/TT-NHNNNgày ban hành: 06 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2011/TT-NHNN Hà
Thông tư 31/2011/TT-NHNN quy định về kiểm tra và xử lý văn bản pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 31/2011/TT-NHNN quy định về kiểm tra và xử lý văn bản pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 31/2011/TT-NHNNNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 31/2011/TT-NHNN Hà
Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2011 về chấn chỉnh thực hiện quy định mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam, bằng đô la Mỹ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2011 về chấn chỉnh thực hiện quy định mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam, bằng đô la Mỹ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 02/CT-NHNNNgày ban hành: 07 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Văn Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-NHNN Hà Nội, ngày 07
Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2011 về chấn chỉnh thực hiện quy định mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam, bằng đô la Mỹ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2011 về chấn chỉnh thực hiện quy định mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam, bằng đô la Mỹ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 02/CT-NHNNNgày ban hành: 07 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Văn Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-NHNN Hà Nội, ngày 07
Thông tư 24/2011/TT-NHNN thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 24/2011/TT-NHNN thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 24/2011/TT-NHNNNgày ban hành: 31 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2011/TT-NHNN Hà
Thông tư 20/2011/TT-NHNN quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 20/2011/TT-NHNN quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 20/2011/TT-NHNNNgày ban hành: 29 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2011/TT-NHNN Hà
Thông tư 20/2011/TT-NHNN quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 20/2011/TT-NHNN quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 20/2011/TT-NHNNNgày ban hành: 29 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2011/TT-NHNN Hà
Thông tư 18/2011/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 18/2011/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 18/2011/TT-NHNNNgày ban hành: 23 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 18/2011/TT-NHNN Hà
Thông tư 16/2011/TT-NHNN quy định về kiểm soát, kiểm toán nội bộ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 16/2011/TT-NHNN quy định về kiểm soát, kiểm toán nội bộ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 16/2011/TT-NHNNNgày ban hành: 17 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/2011/TT-NHNN Hà
Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện: bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá và điều kiện áp dụng các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện: bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá và điều kiện áp dụng các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 04/2011/QĐ-UBNDNgày ban hành: 01 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Bình UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2011/QĐ-UBND
Thông báo 637/TB-DP về thông tin bọ xít hút máu do Cục Y tế dự phòng ban hành

Thông báo 637/TB-DP về thông tin bọ xít hút máu do Cục Y tế dự phòng ban hành

Số hiệu: 637/TB-DPNgày ban hành: 23 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Bình BỘ Y TẾ CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 637/TB-DP Hà Nội, ngày 23 tháng 9
Công văn 4186/NHNN-CSTT về cho vay để thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Công văn 4186/NHNN-CSTT về cho vay để thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 4186/NHNN-CSTTNgày ban hành: 04 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Bình NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4186/NHNN-CSTTV/v cho

Nguyễn Văn Bình, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 24/09/2020 07:28:53
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Văn Bình

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB