Nguyễn Văn Khôi, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về Quy định hoạt động của phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về Quy định hoạt động của phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 06/2013/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Khôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 26/2012/QĐ-UBND về Quy định lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định 26/2012/QĐ-UBND về Quy định lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 26/2012/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Khôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 14/2012/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Khôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Quyết định 4524/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 4524/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4524/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Khôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4524/QĐ-UBND Hà
Quyết định 21/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 11 của Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 56/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 11 của Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 56/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 21/2011/QĐ-UBNDNgày ban hành: 07 tháng 07 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Khôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 21/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 11 của Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 56/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều 11 của Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 56/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 21/2011/QĐ-UBNDNgày ban hành: 07 tháng 07 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Khôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 13/2011/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 03 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Khôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND
Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 13/2011/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 03 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Khôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 13/2011/QĐ-UBND
Công văn 4053/UBND-GT về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 4053/UBND-GT về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4053/UBND-GTNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Khôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4053/UBND-GTV/v tăng
Quyết định 2177/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt phạm vi khu vực nội thành của thành phố Hà Nội để thực hiện “áp dụng thí điểm mức xử phạt theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP

Quyết định 2177/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt phạm vi khu vực nội thành của thành phố Hà Nội để thực hiện “áp dụng thí điểm mức xử phạt theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 2177/QĐ-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Khôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2177/QĐ-UBND Hà
Quyết định 19/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 19/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Khôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 19/2010/QĐ-UBND
Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 11/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Khôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 11/2010/QĐ-UBND
Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 893/QĐ-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Khôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 893/QĐ-UBND Hà Nội,
Quyết định 894/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 894/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 894/QĐ-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Khôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 894/QĐ-UBND Hà Nội,
Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 09/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 02 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Khôi ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------- Số: 09/2010/QĐ-UBND

Nguyễn Văn Khôi, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:11:12
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Văn Khôi

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB