Nguyễn Vinh Hiển, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 3610/BGDĐT-TCCB góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 3610/BGDĐT-TCCB góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3610/BGDĐT-TCCBNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3610/BGDĐT-TCCB V/v góp
Thông tư 02/2013/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 02/2013/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 02/2013/TT-BGDĐTNgày ban hành: 30 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2013/TT-BGDĐT Hà
Kế hoạch 1361/KH-BGDĐT về tập huấn cán bộ quản lý, báo cáo viên cốt cán thực hiện Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Kế hoạch 1361/KH-BGDĐT về tập huấn cán bộ quản lý, báo cáo viên cốt cán thực hiện Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1361/KH-BGDĐTNgày ban hành: 27 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1361/KH-BGDĐT Hà Nội,
Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 54/2012/TT-BGDĐTNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2012/TT-BGDĐT Hà
Công văn 7192/BGDĐT-VP hướng dẫn giao ban vùng thi đua năm học 2012-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 7192/BGDĐT-VP hướng dẫn giao ban vùng thi đua năm học 2012-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7192/BGDĐT-VPNgày ban hành: 29 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7192/BGDĐT-VP V/v Hướng
Công văn 5379/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 5379/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5379/BGDĐT-GDTHNgày ban hành: 20 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5379/BGDĐT-GDTH V/v:
Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 26/2012/TT-BGDĐTNgày ban hành: 10 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2012/TT-BGDĐT Hà
Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy, học thêm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy, học thêm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 17/2012/TT-BGDĐTNgày ban hành: 16 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2012/TT-BGDĐT Hà
Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 15/2012/TT-BGDĐTNgày ban hành: 02 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2012/TT-BGDĐT Hà
Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở,  trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 13/2012/TT-BGDĐTNgày ban hành: 06 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2012/TT-BGDĐT Hà
Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 08/2012/TT-BGDĐTNgày ban hành: 05 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/TT-BGDĐT Hà
Kế hoạch 103/KH-BGDĐT kiểm tra phong trào thi đua

Kế hoạch 103/KH-BGDĐT kiểm tra phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 103/KH-BGDĐTNgày ban hành: 17 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/KH-BGDĐT Hà Nội,
Công văn 630/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 630/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 630/BGDĐT-NGCBQLGDNgày ban hành: 16 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 630/BGDĐT-NGCBQLGD
Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH triển khai thí điểm Đề án Thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phát triển giai đoạn 2010-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 7741/BGDĐT-CSVCTBTH triển khai thí điểm Đề án Thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phát triển giai đoạn 2010-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7741/BGDĐT-CSVCTBTHNgày ban hành: 18 tháng 11 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7741/BGDĐT-CSVCTBTH
Công văn 7055/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 7055/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7055/BGDĐT-CTHSSVNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7055/BGDĐT-CTHSSV

Nguyễn Vinh Hiển, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 03/06/2023 15:11:48
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Vinh Hiển

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB