Nông Đức Mạnh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001

Số hiệu: 35/2001/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 19 tháng 05 năm 2001 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 35/2001/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp Lệnh thư viện năm 2000

Pháp Lệnh thư viện năm 2000

Số hiệu: 31/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 28 tháng 12 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 31/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Nghị quyết số 41/2000/NQ-QH10 về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở do Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 41/2000/NQ-QH10 về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 41/2000/NQ-QH10Ngày ban hành: 09 tháng 12 năm 2000 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nông Đức Mạnh QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 41/2000/NQ-QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000
Luật Phòng, chống ma túy 2000

Luật Phòng, chống ma túy 2000

Số hiệu: 23/2000/QH10Ngày ban hành: 09 tháng 12 năm 2000 Loại văn bản: Luật Người ký: Nông Đức Mạnh QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 23/2000/QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000 LUẬT CỦA
Nghị quyết số 42/2000/NQ-QH10 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2001 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 42/2000/NQ-QH10 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2001 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 42/2000/NQ-QH10Ngày ban hành: 09 tháng 12 năm 2000 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nông Đức Mạnh QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 42/2000/NQ-QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000
Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000

Số hiệu: 24/2000/QH10Ngày ban hành: 09 tháng 12 năm 2000 Loại văn bản: Luật Người ký: Nông Đức Mạnh QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 24/2000/QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000 LUẬT CỦA
Nghị quyết số 39/2000/NQ-QH10 về nhiệm vụ năm 2001 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 39/2000/NQ-QH10 về nhiệm vụ năm 2001 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 39/2000/NQ-QH10Ngày ban hành: 09 tháng 12 năm 2000 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nông Đức Mạnh QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 39/2000/NQ-QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000
Nghị quyết số 40/2000/NQ-QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông do Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 40/2000/NQ-QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 40/2000/NQ-QH10Ngày ban hành: 09 tháng 12 năm 2000 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nông Đức Mạnh QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 40/2000/NQ-QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000
Nghị quyết 240/2000/NQ-UBTVQH10 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết 240/2000/NQ-UBTVQH10 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 240/2000/NQ-UBTVQH10Ngày ban hành: 27 tháng 10 năm 2000 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 240/2000/NQ-UBTVQH10 Hà
Pháp lệnh Đê điều năm 2000

Pháp lệnh Đê điều năm 2000

Số hiệu: 26/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 24 tháng 08 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 26/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

Số hiệu: 27/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 24 tháng 08 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 27/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2000

Pháp lệnh sửa đổi Điều 18 Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2000

Số hiệu: 25/2000/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 25 tháng 07 năm 2000 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 25/2000/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Luật Khoa học và Công nghệ 2000

Luật Khoa học và Công nghệ 2000

Số hiệu: 21/2000/QH10Ngày ban hành: 09 tháng 06 năm 2000 Loại văn bản: Luật Người ký: Nông Đức Mạnh QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 21/2000/QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2000 LUẬT KHOA
Nghị quyết số 36/2000/NQ-QH10 về việc phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Quốc Hội ban hành.

Nghị quyết số 36/2000/NQ-QH10 về việc phê chuẩn Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Quốc Hội ban hành.

Số hiệu: 36/2000/NQ-QH10Ngày ban hành: 09 tháng 06 năm 2000 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nông Đức Mạnh QUỐC HỘI******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******* Số: 36/2000/NQ-QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2000
Luật Hôn nhân và Gia đình 2000

Luật Hôn nhân và Gia đình 2000

Số hiệu: 22/2000/QH10Ngày ban hành: 09 tháng 06 năm 2000 Loại văn bản: Luật Người ký: Nông Đức Mạnh QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 22/2000/QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2000 LUẬT NGÀY

Nông Đức Mạnh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 03/10/2022 09:16:40
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nông Đức Mạnh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB